Innføring i bygningsrett

Her får du en god innføring i byggesaker!

Meld meg på

Tid

12. mai.

Påmeldingsfrist: 14. apr.

Timer

6 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er ment for deg som er nyansatt i kommuner og fylker, skal starte å jobbe med plan og byggesaker eller som jobber med fast eiendom og trenger et overblikk over dette rettsområdet. Foredragsholderne går gjennom  temaer som plan- og bygningslovens systematikk og inndeling, tiltak, søknadsplikt og unntak, søknadsprosessen, roller i byggesaken, materielle krav til tiltaket og ulovlighetoppfølging.

Det kreves ingen forkunnskaper om rettsområdet og det blir god mulighet for åv stille spørsmål.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i byggesaker med ingen eller lite forkunnskaper.

Program

9:30 Registrering og lett frokost
10:00 Plan- og bygningslovens systematikk og inndeling

 • Formål med loven
 • Hvor står hva?
 • Forskriftene
 • Arealplaner
Utredningsleder, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

10:15 Tiltak, søknadsplikt og unntak

 • Hvilke tiltak omfattes av byggesaksbestemmenselen?
 • Søknadsplikt
 • Søknadsplikt med krav om anvarlig foretak
 • Søknadsplikt som tiltakshaver selv er ansvarlig for
 • Unntak for søknadsplikt
Utredningsleder, Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

11:00 Pause
11:15 Søknadsprosessen

 • Søknad, rammetillatelse og igangsettingstillatelse
 • Nabovarsling
 • Kommunens vurdering - "ytre og indre rammer"
 • Privatrettslige forhold 

 

Advokat, Anders Evjenth,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

12:00 Enkel lunsj
12:45 Roller i byggesaken- ansvarlig foretak

 • Tiltakshaver 
 • Ansvarlige foretak
 • Forholdet til entreprise

 

Advokat, Anders Evjenth,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Materielle krav til tiltaket

 • Oppfyllelsen av krav i plan
 • Krav i plan- og bygningsloven
 • Krav i forskrift
 • Dispensasjon
Advokat, Erik Greipsland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

14:45 Pause med litt for blodsukkeret
15:00 Ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven

 • Tilsyn
 • Pålegg
 • Tvangsmulkt og forelegg
 • Overtredelsesgebyr
 • Straff 
Advokat, Sofia Bjørck,
SANDS Advokatfirma DA, Oslo

15:45 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

 • E-kurs

  Bygnings- og reguleringsrett

  Innføringskurs / 2 juridiske timer / 2 eiendomstimer