Innføring i ekspropriasjonsrett

Dette kurset er for alle de som ønsker en grundig innføring i ekspropriasjonsrett og praktisk skjønnsarbeid. Kurset tar opp de viktigste elementene på rettsfeltet, og er praktisk lagt opp.

Ekspropriasjons- og skjønnsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post tol@jus.no eller mobil 922 11 266.


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs