Innføring i erstatningsrett

Trenger du er oppfriskning i erstatningsrett eller er du ny innen rettsområdet? Her får du en gjennomgang  av de tre grunnleggende erstatningsvilkårene.

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 4. sep. 2019

Ajourført: 4. sep. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Etter endt kurs vil du ha en oversikt over de tre grunnleggende erstatningsvilkårene. Kurset består av tre deler. Den første delen omhandler ansvarsgrunnlaget, den andre årsakssammenheng og den tredje behandler erstatningsutmålingen. Her får du en helhetlig fremstilling og et overblikk over reglene. Vi går ikke i dybden på enkeltrettskilder eller enkeltspørsmål. 

Kurset egner seg godt for deg som har litt erfaring fra området og har behov for en oppfriskning, og for deg som er ny og ønsker å jobbe med erstatningsrett.

___

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, saksbehandlere i forsikringsselskaper og andre som arbeider med eller er interessert i personskadeerstatningsrett.

Leksjoner

Leksjon 1 – Ansvarsgrunnlag

Innledning 

 • Kort om de grunnleggende erstatningsvilkårene 
 • Erstatning i og utenfor kontrakt 
Advokat Eivind Wentzel Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

Leksjon 2 – Ansvarsgrunnlag

Generelt om ansvarsgrunnlag

 • Forklaring
 • Lovfestet/ulovfestet ansvar
 • Subjektive/objektive ansvarsgrunnlag
 • Culpanormen
 • Ulovfestet objektivt ansvar
Leksjon 3 – Ansvarsgrunnlag

Spesielt om ansvarsgrunnlag for privatpersoner 

Leksjon 4 – Ansvarsgrunnlag

Spesielt om ansvarsgrunnlag for næringsdrivende

Leksjon 5 – Ansvarsgrunnlag

De sentrale lovfestede ansvarsgrunnlagene ved personskade

Leksjon 6 – Ansvarsgrunnlag

Reduksjon i erstatningsansvaret på grunn av skadelidtes medvirkning 

Leksjon 7 – Årsakssammenheng

Innledning 

 • Kort om de grunnleggende erstatningsvilkårene 
 • Erstatning i og utenfor kontrakt 
Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

Leksjon 8 – Årsakssammenheng

Generelt om årsakssammenheng

Leksjon 9 – Årsakssammenheng

Nærmere om faktisk årsakssammenheng 

 • Betingelseslæren
 • Samvirkende skadeårsaker
 • Selvstendig virkende/konkurrerende skadeårsaker
Leksjon 10 - Årsakssammenheng

Nærmere om rettslig årssakssammenheng

 • Uvesentlighetslæren
 • Adekvanslæren
Leksjon 11 – Årsakssammenheng

Bruk av sakkyndige

Leksjon 12 – Utmåling

Innledning

 • Kort om grunnvilkårene for erstatning 
 • Erstatning i og utenfor kontrakt 
Advokat Eivind Wentzel Grande,
Advokatfirmaet Henriksen Grande & Co ANS, Oslo

Leksjon 13 – Utmåling

Generelt om erstatningsutmåling 

Leksjon 14 – Utmåling

Erstatningsutmåling for ting- og formuesskader

 • Skl. §4-1
 • Utmålingsprinsipp: reparasjons- eller gjenskaffelsesverdi
 • Standardhevning 
 • Bruk av sakkyndige
Leksjon 15 – Utmåling

Erstatningsutmåling for personskade

 • Tapspostene ved skade på voksne 
  • Inntektstap
  • Merutgifter 
  • Ménerstatning 
  • Andre poster
  • Barneerstatning
  • Forsørgertap
  • Oppreisningserstatning
  • Yrkesskadeerstatning
Leksjon 16 – Utmåling

Reduksjon i erstatningen 

 • Skadelidtes medvirkning 
 • Lemping 

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet
4. september 2019.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement. 

Publisert: 4. sep. 2019

Ajourført: 4. sep. 2019

Kontaktpersoner

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige og sosiale møteplass og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget