Innføring i jordskifte

Her får du en gjennomgang av både de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer / 3 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Jordskifteretten er en særdomstol for å løse tvister eller endre eller organisere bruk av fast eiendom i både rurale og urbane området. Kurset gir en innføring i jordskifteloven av 2013 og  fokuserer både på de prosessuelle og materielle bestemmelsene i jordskifteloven.

 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og andre som arbeider med denne type problemstilling.

Leksjoner

Leksjon 1: Introduksjon

  • Jordskifterettens organisering og lovstruktur 
Jordskifterettsleder, Øystein Jakob Bjerva,
Akershus og Oslo jordskifterett

Leksjon 2: Rettsutgreiing og grensefastsettelse

  • Jordskifteloven kapittel 4 
Leksjon 3: Vilkårene for jordskifte

  • Jordskifteloven §§ 3-2, 3-3, 3-17 og 3-18
Leksjon 4: Ombytting av grunn og rettigheter

  • Jordskifteloven § 3-4
Leksjon 5: Etablering eller deling/oppløsning av sameie

  • Jordskifteloven §§ 3-5, 3-6 og 3-7
Leksjon 6: Bruksordning, etablering og endring av lag

  • Jordskifteloven §§ 3-8 og 3-10
Leksjon 7: Felles tiltak og avløsning av servitutter

  • Jordskifteloven §§ 3-9, 3-11 og 3-12
Leksjon 8: Jordskifterettens prosess
Leksjon 9: Saksomkostninger og rettsmidler
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 

For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 

Tingsrett

 JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innpføringskurs i jordskifte.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs