Innføring i konkursrett: Behandling av lønnskrav

Advokat Ida Kollenborg Pettersson gir deg den grunnleggende kunnskapen du trenger om behandling av lønnskrav. 

Meld meg på

Timer

2 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 12. mai. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 1 500 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 000 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset om behandling av lønnskrav gir deg som deltaker en generell oversikt over lønnsgarantiordningen med særlig fokus på saksbehandlingen av de ansattes lønnskrav. Kurset gjennomgår regelverket, bostyrers oppgaver overfor debitors ansatte, forholdet mellom dekningsloven og lønnsgarantiloven, lønnsgarantiens virkeområde, samt en grundig gjennomgang om behandlingen av lønnskrav. Kurset inneholder en case og gir deg nyttige tips til lønnskravbehandlingen.

Sammen med e-kurset innføring i konkursrett gir dette e-kurset deg den grunnleggende kunnskapen som kreves innenfor dette fagområdet. 

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister og andre som jobber med bobehandling generelt, og de som jobber særlig med behandlingen av de ansattes lønnskrav.

Leksjoner

Leksjon 1: Kursoversikt

 • Innledning
 • Kursoversikt
Advokat Ida Kollenborg Pettersson,
KCO advokater, Sandvika

Leksjon 2: Regelverket

 • Regelverket
 • Bostyrers oppgaver overfor de ansatte
Leksjon 3: Lønnsgarantiordning

 • Generelt om lønnsgarantiordningen
 • Forholdet mellom lønnsgarantiloven og dekningsloven 
Leksjon 4: Lønnsgarantiens virkeområde
Leksjon 5: Særlig om behandlingen av lønnskrav (1)

 • A, B, C-skjema
 • Hva omfattes av garantien
Leksjon 6: Særlig om behandlingen av lønnskrav (2)

 • Hvilke krav dekkes ikke
 • Dekningsperioden
Leksjon 7: Særlig om behandlingen av lønnskrav (3)

 • Beregning av lønn og feriepenger
 • Case
 • Nyttige tips

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 12. mai. 2021

Kontaktpersoner

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer (juni). Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de virkelig store møteplassene til JUS. Livestream-kurset i 2020 samlet 270 jurister og advokater!
I tillegg arrangeres jevnlig kurs som hører inn under dette fagområde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget