Innføring i konkursrett

Her får du en god og helhetlig fremstilling av konkursretten og et overblikk over reglene. 

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 14. jan. 2021

Ajourført: 15. des. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Trenger du en oppfriskning i konkursrett eller er du ny innenfor rettsområdet? Her får du en gjennomgang av hele prosessen i konkursbobehandling, fra åpning av konkurs til avslutning av bobehandlingen.

Etter endt kurs vil du ha en oversikt over prosessen i en bobehandling, herunder bostyrers kontrolloppgaver og plikt om undersøkelser av mulige straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs. Kurset består av 14 korte leksjoner. Her får du en helhetlig fremstilling og et overblikk over reglene. Vi går ikke i dybden på enkeltrettskilder eller enkeltspørsmål. Kurset egner seg godt for deg som har litt erfaring fra området og har behov for en oppfriskning, og for deg som er ny og ønsker å jobbe med konkursrett.

___

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream).  Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister, nye bostyrere og andre som arbeider med eller er interessert i konkursrett.

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Presentasjon av kurset
 • Presentasjon av foredragsholderne
 • Innfordring, inkasso og utlegg
Advokat, Kristoffer Aasebø,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Andreas Christensen,
KCO advokater, Sandvika

Leksjon 2: Åpning av konkurs

 • Konkursåpning besluttes av tingretten
 • Nærmere om insolvensbegrepet
 • Konkursåpningskjennelsen
 • Oppnevnelse
 • Oppnevnelse av bostyrer
Leksjon 3: Retten og konkursregisteret

 • Rettens tiltak ved konkursåpning
 • Konkursregisterets tiltak ved konkursåpning
Leksjon 4: Bostyrers oppgaver

 • Bostyrers meddelelse om konkursåpning
 • Varsel til fordringshaver
 • Sikring og registrering av skyldnerens eiendeler
 • Registreringsforretning
 • Skyldnerens regnskaper
 • Brev til regnskapsfører/revisor
 • Bostyrers oppgaver etter kkl. § 85
 • Personlige konkurser
Leksjon 5: Skyldnerens virksomhet

 • Skyldnerens ansatte
 • Skyldnerens husleieforhold
 • Skyldnerens rettstvister
Leksjon 6: Innberetning til første skiftesamling
Leksjon 7: Boets beslagsrett

 • Hovedregelen i deknl. § 2-2
 • Utvidelse på grunn av rettsvernreglene (tinglysning)
 • Utvidelse på grunn av rettsvernreglene (løsøre)
 • Unntak fra boets beslagsrett utenfor dekningsloven
 • Unntakene i deknl. kap. 2
Leksjon 8: Realisasjon

 • Salg av skyldnerens eiendeler
 • Videre drift i skyldnerens regi
 • Andre mulige inntektskilder
 • Abandonering
Leksjon 9: Omstøtelse

 • Omstøtelse
 • Oversikt over omstøtelsesreglene
 • Omstøtelse av ekstraordinær betaling
 • Omstøtelse av utlegg
 • Omstøtelse på subjektivt grunnlag
 • Virkningen av omstøtelse
Leksjon 10: Skyldnerens kontrakter

 • Skyldnerens kontrakter
 • Inntreden
Leksjon 11: Lønnskravbehandling

 • Bostyrers arbeid
 • Slutning
Leksjon 12: Særlige sikkerhetsretter

 • Panteretter
 • Motregning
Leksjon 13: Fordringer

 • Fordringer i boet
 • Fordringsliste
 • Dividenderett i solidarskyldforhold
 • Dividendereglene i konkurs
 • Fordringsprøvelse
 • Innstillingsliste
Leksjon 14: Avslutning av konkursbehandlingen

 • Tilbakelevering
 • E-post
 • Straffbare forhold
 • Karantene
 • Regnskapsførsel
 • Boregnskap
 • Boets økonomi
 • Bostyrer salær
 • Sluttinnberetning - innstillingsbo
 • Sluttinnberetning - dividendebo
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidpunktet den 15.12. 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 14. jan. 2021

Ajourført: 15. des. 2020

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede. I tillegg arrangeres jevnlig kurs i Norge og utlandet i andre juridiske emner, som hører inn under dette fagområde. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs