Innføring i personvern

Her får du en god innføring i sentrale krav til behandling av personopplysninger.

Meld meg på

Tid

1. sep.

Påmeldingsfrist: 3. aug.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngs gate 21, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et kurs som gir deg oversikt over de sentrale kravene som følger av dagens regler og hva som er nytt med EUs personvernforordning (GDPR). Kurset gir gjennom praktiske eksempler grundig innføring i regelverkets grunnprinsipper, begreper og systematikk. Siktemålet med kurset er å gjøre deltakerne i stand til å sikre etterlevelse av personvernregelverket i forbindelse med de vanligste former for behandling av opplysninger om ansatte, kunder og borgere. 

Til å vise deg vei i regelterrenget har vi hentet de beste fra de forskjellige aktører på personvernområdet. Møt Line Coll fra Wikborg Rein Advokatfirma, Lars Vinden fra Telia, Thomas Olsen fra Simonsen Vogt Wiig og Signhild Blekastad fra Datatilsynet – alle praktikere som vet hvor skoen trykker.

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot jurister og andre med arbeidsoppgaver knyttet til behandling av personopplysninger. Kurset er lagt opp til også å passe for deltakere med ingen eller begrenset erfaring med håndtering av personvernproblemstillinger.

Program

8:30 Velkomstkaffe og registrering
9:00 Velkommen ved kurslederne
9:10 Oversikt over regelverk og begreper

 • Hva er personvern
 • Personvernregleverket
 • Sentrale begreper
 • Personvernprinsippene
 • Tilsynsordninger

Personvernombud, Signhild N. Blekastad,
KLP, Oslo

9:45 Pause
10:00 Grunnvilkår for behandling av personopplysninger

 • Formålsbestemt behandling
 • Rettslig grunnlag
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

10:45 Pause
11:00 Grunnvilkår for behandling av personvernopplysninger (fortsetter)

 • Særlig om samtykke som behandlingsgrunnlag
 • Praktisk tips knyttet til innhenting av samtykke
VP of Legal & Privacy, Lars Vinden,
Remarkable AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Registrertes rettigheter

 • Rett til informasjon
 • Rett til innsyn, retting, sletting og å motsette seg behandling
 • Dataportabilitet
 • Praktiske eksempler på oppfyllelse av ansattes rettigheter og kunders rettigheter
VP of Legal & Privacy, Lars Vinden,
Remarkable AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Bruk av databehandler og overføring av personopplysninger

 • Avklaring av roller og ansvar
 • Krav til databehandleravtale
 • Særlig om bruk av skytjenester
 • Gjennomføring av risikovurdering
 • Hovedreglene for overføring
 • Oversikt over sentrale overføringsgrunnlag og skjerpede krav etter Schrems II- dommen
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Etterlevelse i praksis

 

 • Oversikt  og kontroll over behandlinger
 • Dokumentasjon- internkontroll og veiledning
 • Personvernutredning (DPIA) og konsultasjonsplikt
 • Schrems II- hvordan gå frem?
 • Verfikasojn og oppfølgning
 • Implementering i praksis
Advokat, Line Coll,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

15:45 Avrunding og spørsmål
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

September