Internasjonal skatterett – nyheter og trender

Her får du en oversikt over sentrale regelendringer og dommer de siste årene innenfor direkte skatt, herunder norske regler, norske og utenlandske dommer, nyheter innenfor EØS og EU, og sentrale endringer i OECDs kommentarer.

Meld meg på

Tid

19. apr.

Påmeldingsfrist: 18. apr.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Internasjonale skatterettslige problemstillinger blir stadig mer aktuelt som følge av økt bevissthet hos selskapene om skatteplanlegging, men også et ønske om betaling av rett skatt til rett tid og til rett land. Dette forsterkes ved økt fokus på skattekontroller i en rekke land internasjonalt, men også utstrakt bruk av "skattekonkurranse" landene imellom. 

Kurset gir en oversikt over sentrale regelendringer og dommer de siste årene innenfor direkte skatt, herunder norske regler, norske og utenlandske dommer, nyheter innenfor EØS og EU,og  sentrale endringer i OECDs kommentarer. Vi ser også på utviklingen i internasjonal avgift.  Det vil være et særlig fokus på "reelt etablert" kriteriet ifm fritaksmetoden og NOKUS.  Kurset gir kunnskap om regler og trender som er sentrale ved utøvelse av virksomhet i utlandet fra et skatteperspektiv, men også for å identifisere og redusere risiko og fallgruver.

Hvem passer kurset for?

Advokater, revisorer, skattejurister i forvaltningen og andre med interesse av problemstillingen. Kurset egner seg for de med en viss innsikt i intern norsk skatterett og internasjonal skatterett, og som ønsker å utvide perspektivet til og holde seg ajour om sentrale internasjonale skatteforhold.

Program

8:30 Gjør dere klar for livestream!
9:00 Internasjonal skatterett - nyheter og trender

Temaer som vil bli behandlet:

  • Fast driftsted - problemstillinger i kjølvannet av covid 19
  • Oppdatering på norske regler, dommer og uttalelser innen internasjonal beskatning, inkludert skatt og digitale økonomi (Pilar 1 og 2 OECD)
  • Oppdatering EØS og skatt, herunder dommer.
  • Reell etablering/beneficial owner i forbindelse med fritaksmetoden og NOKUS, herunder for holdingselskaper i EØS, basert på de danske dommene og andre eksempler.
    Forelesere vil her være Underdirektør Per Westvang, Skattedirektoratet og Eivind Fururset, BI
  • Rettigheter for britiske og norske borgere etter Brexit - skattemessige forhold
  • Internasjonal avgift

 

Øvrige forelesere og bidragsytere vil bli annsonsert senere. Da vil også tidsatt program bli annonsert.

Seniorskattejurist, Per Westvang,
Skatteetaten Skattedirektoratet Oslo

Førsteamanuensis, Eivind Furuseth,
Handelshøyskolen BI

16:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Skatterett

"Det årlige skatterettskurset" i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo, og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettskurs" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og tilbys ca.annet hvert år. I tillegg tilbyr vi flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne den fagansvarlige nedenfor.

Mer informasjon om fagutvalget