Juristkongress 2022 - Bærekraft

Tid

24. – 25. nov.

Påmeldingsfrist: 27. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 900 NOK

Andre: 7 900 NOK

+ valgfrie tillegg

JUS I SAMARBEID MED JURISTFORBUNDET

Hva lærer du?

Bærekraft integreres i stadig større grad i ulike virksomheters strategi. Årets samling fokuserer på hvordan det offentlige jobber med å nå bærekraftsmålene i Parisavtalen og omorganisere seg til å bli mer bærekraftige. Gjennom praktisk rettede og erfaringsbaserte foredrag belyses ulike perspektiver på håndtering av dette. Vi tar et bredt perspektiv hvor vi går gjennom etterlevelse av Parisavtalen og ESG taksonomien. Det legges opp til en praktisk gjennomgang og diskusjon gjennom hele fagsporet.

Hvem passer kurset for?

Kommune- og fylkesansatte samt internadvokater

Program / /

Skriv ut
8:45 Innregistrering - morgenkaffe - oransje smoothies - rundstykker
9:30 Åpning ved konferansier Jan Sollid Storehaug

Presidentens tale
Musikalsk pangåpning ved Kajander

CEO Jan Sollid Storehaug,
Tenk Digitalt AS

10:00 Plenumsforedrag 1: Changing Attitudes, Porn & Its Health Effect CEO Maria Ahlin,
Changing attitudes

10:40 Liten benstrekk
11:00 Plenumsforedrag 2: Equality Check

Marie Louise Sunde

CEO and founder Marie Louise Sunde,
Equality Check AS, Oslo

11:45 Herlig lunsj
13:00 Bærekraft i offentlige anskaffelser

Hvilke muligheter og plikter har oppdragsgivere til å stille ESG-krav ved sine innkjøp? Hvordan vil EU taksonomien kunne påvirke dette?  Hvordan når kommunal sektor den modenhet som kreves? Hvordan håndteres dette i dag, og hva må til for å tilpasse seg de nye kravene?

Advokat Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

14:00 DFØs tilrettelegging for nå bærekraftsmålene

Stortingsmeldingen (St.40. 2020-2021) beskriver utfordringene for Norge og regjeringens politikk for å nå bærekraftsmål. I tråd med fellesføringen om rapportering i årets tildelingsbrev, skal alle statlige virksomheter i løpet av kort tid rapportere på sentrale bærekraftsparametre. Felles rapportering gir oversikt over gapene mellom dagens situasjon og målbildet, men hvordan komme fra rapportering til læring, endring og handling? 

Foredraget vil fokusere på hvilke verktøy staten vil gi offentlig etater for at de skal nå bærekraftsmålene.

Divisjonsdirektør Dag Strømsnes,
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Oslo

15:00 Teknologiens innvirkning på bærekraft

Teknologi og innovasjon skaper effektivitet og bedre bruk av våre ressurser. Spørsmålet mange reiser er om teknologi er løsning for å redde klimaet og hjelper all teknologi til dette? Foredraget skal redegjøre for hvordan teknologi kan bidra til bærekraftig løsninger med praktiske eksempler og erfaringer.

Forskningsdirektør Hanne Bjørk,
Forsvarets forskningsinstitutt, Oslo

16:00 Åpenhetsloven - hva har skjedd siden loven trådte i kraft

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Forbrukertilsynet har fått tildelegert myndighet til føre tilsyn. 

Foredraget vil ta for seg hvilke erfaringer tilsynet har gjort siden loven trådte i kraft, og hvilke tips og råd har tilsynet til virksomheter som er pålagt å etterleve lovens krav. 

Seksjonssjef Christoffer Bjørnum,
Forbrukertilsynet, Oslo

17:00 Inspirasjonstorget (ca, 45 min)
19:15 Vorspiel og aperitiff i foajeen
20:00 Kongressfesten m/konferansier Adam Schjølberg, musikk med MELIS
23:00 DJ-party med DJ Blunder

Praktisk informasjon

Overnatting

Clarion Hotel the Hub, OSLO
23. – 24. nov. Kr 1 980 / 24. – 25. nov. Kr 1 980
Pensjonsprisen inkluderer overnatting standard enkeltrom, frokost, inngang til Pool & Fitness-avdelingen. Innsjekk kl. 16.00, utsjekk kl. 10.00.

Clarion Hotel the Hub - for tillitsvalgte, kr 0,-, Oslo
24. – 25. nov. Kr 0
En overnatting for tillitsvalgte på sporet Arbeidsliv og samfunnspolitikk dekkes av Juristforbundet.

Annet

Kongressfest - Ja, takk! 24. nov. Kr 0

Torsdag kveld arrangeres det kongressfest med god mat, musikk og underholdning (inkludert i kursavgiften).


Endelig bekreftelse sendes deltakerne etter påmeldingsfristens utløp. Avbestillingsgebyr vil påløpe etter 27. oktober. Dette gjelder også tillitsvalgte. Eget gebyr for hotell-avbestilling 48 t før ankomst, eller ved no-show.

Våre generelle betingelser finner du under praktisk informasjon, se www.jus.no

Kontaktpersoner

Juristkongress

Juristkongress et samarbeid mellom Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Juristforbundet. 

Du kan også lese mer Juristkongress 2022 her: www.juristkongress.no 


Mer informasjon om fagutvalget