Juristkongress 2022 - Eierstyring

Tid

24. – 25. nov.

Påmeldingsfrist: 27. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 5 900 NOK

Andre: 7 900 NOK

+ valgfrie tillegg

JUS I SAMARBEID MED JURISTFORBUNDET

Hva lærer du?

Bevisstheten om eierstyring og kunnskapen om eierstyring prioriteres av flere kommuner og bedrifter. Årets samling fokuserer på håndtering av eierstyring fra ulike ståsted. Gjennom praktisk rettede og erfaringsbaserte foredrag belyses ulike rollers unike perspektiver på håndtering av dette. Vi tar et bredt perspektiv hvor vi går gjennom etterlevelse og god eierstyring i offentlig sektor, varslingsrutiner, håndtering av rollen som offentlig særlig ved organisering av selskaper og kommuneeide selskaper samt personvernansvaret i kommunene. 

Hvem passer kurset for?

Kommune- og fylkesansatte samt internadvokater

Program / /

Skriv ut
8:45 Innregistrering - morgenkaffe - oransje smoothies - rundstykker
9:30 Åpning ved konferansier Jan Sollid Storehaug

Presidentens tale
Musikalsk pangåpning ved Kajander

CEO Jan Sollid Storehaug,
Tenk Digitalt AS

10:00 Plenumsforedrag 1: Changing Attitudes, Porn & Its Health Effect CEO Maria Ahlin,
Changing attitudes

10:40 Liten benstrekk
11:00 Plenumsforedrag 2: Equality Check

Marie Louise Sunde

CEO and founder Marie Louise Sunde,
Equality Check AS, Oslo

11:45 Herlig lunsj
13:00 Hvordan Nye Veier sikrer seriøse samarbeidspartnere i anleggskontrakter

Hvitvaskingskriminalitet, da særlig innenfor bygg og anlegg, og kommunale byggesaksbehandling er dessverre tilbakevendende problemstilling. Foredragsholder skal redegjøre for hvilke tiltak Nye Veier gjør for å velge seriøse samarbeidspartnere i anskaffelsen (kvalifikasjon/ESPD/straffeattest/IDD) og hvilke tiltak de har for å motvirke hvitvasking og skatte- og avgifts kriminalitet i kontrakts gjennomføring.

Leder Kontrahering Carl Ruben Ramsland,
Nye Veier AS

14:00 Korrupsjon i offentlig sektor

Stadig blir det avslørt flere alvorlige korrupsjonssaker innenfor kommunale etater som plan- og bygg, samt saker knyttet til offentlige anskaffelser. Det har kommet en rekke saker i offentlighet hvor flere blir dømt for korrupsjon i landet. Korrupsjon i offentlig sektor kan svekke tilliten til lokale styringsorganer og kan gi kriminelle tilgang til kommunale oppdrag. Dette foredraget skal ta for seg særlig vurdering av interessekonflikter og habilitet ved saksbehandling av byggesaker.  

Førstestatsadvokat Marianne Ullern Djupesland,
Økokrim

15:00 Praktisk håndtering av varslingssaker i offentlig sektor

Varsling i offentlig sektor har den siste tiden fått stor oppmerksomhet. Mange virksomheter har fått erfaring med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven etter siste endring, og det offentlige har utarbeidet en rekke rutiner. Likevel er erfaringen at håndtering av varslingssaker er vanskelig.  Dette foredraget skal ha en praktisk gjennomgang av hvordan en varslingssak kan håndteres, med de typiske problemstillinger som oppstår, herunder, aktivitetsplikt, innsynsrett, hensynet til partene i en varslingssak og praktiske råd og tips for å etterleve rutinene.

Direktor Marius Fein,
BDO AS, Oslo

16:00 Hvorfor er det så få complianceroller i offentlig sektor?

I nyere tid har det vært en eksplosjon av nye compliance stillinger og compliance funksjon i privat sektor. De som jobber med denne type stillinger får nærmest en tilsynsfunksjon for at virksomheter skal etterleve gjeldende regelverk til enhver tid. I det offentlige, ser vi imidlertid mye mindre utlysninger og etterspørsel av noen som kan påta seg rollen som compliance ansvarlig. Hva kommer det av? Er det slik at det offentlig trenger mindre tilsynsfunksjon internt eller sover det offentlige timen? 

Advokat Kari Gimmingsrud,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Head of Legal & Procurement Erik Warberg,
Forsvarets forskningsinstitutt

17:00 Inspirasjonstorget (ca, 45 min)
19:15 Vorspiel og aperitiff i foajeen
20:00 Kongressfesten m/konferansier Adam Schjølberg, musikk med MELIS
23:00 DJ-party med DJ Blunder

Praktisk informasjon

Overnatting

Clarion Hotel the Hub, OSLO
23. – 24. nov. Kr 1 980 / 24. – 25. nov. Kr 1 980
Pensjonsprisen inkluderer overnatting standard enkeltrom, frokost, inngang til Pool & Fitness-avdelingen. Innsjekk kl. 16.00, utsjekk kl. 10.00.

Clarion Hotel the Hub - for tillitsvalgte, kr 0,-, Oslo
24. – 25. nov. Kr 0
En overnatting for tillitsvalgte på sporet Arbeidsliv og samfunnspolitikk dekkes av Juristforbundet.

Annet

Kongressfest - Ja, takk! 24. nov. Kr 0

Torsdag kveld arrangeres det kongressfest med god mat, musikk og underholdning (inkludert i kursavgiften).


Endelig bekreftelse sendes deltakerne etter påmeldingsfristens utløp. Avbestillingsgebyr vil påløpe etter 27. oktober. Dette gjelder også tillitsvalgte. Eget gebyr for hotell-avbestilling 48 t før ankomst, eller ved no-show.

Våre generelle betingelser finner du under praktisk informasjon, se www.jus.no

Kontaktpersoner

Juristkongress

Juristkongress et samarbeid mellom Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Juristforbundet. 

Du kan også lese mer Juristkongress 2022 her: www.juristkongress.no 


Mer informasjon om fagutvalget