Juristkongress: Forvaltningsrett e-fagspor

Juristkongress 2020 er høstens store begivenhet. Tradisjonen tro vil vi by på et dagsaktuelt, utfordrende og variert fagprogram, med profilerte jurister og foredragsholdere fra ulike profesjoner. Du kan velge mellom fagsporene forvaltningsrett, arbeidsliv, sikkerhet og virksomhetsstyring. I år tilbyr vi temaet forvaltningsrett som et digitalt fagspor. Rigg deg til ved PC'en og følg Juristkongressen fra The Hub den 19. november!

Meld meg på

Tid

19. nov.

Påmeldingsfrist: 22. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Sted

Hvor som helst

Kursavgift

Medlemmer: 3 400 NOK

Andre: 4 400 NOK

JUS I SAMARBEID MED JURISTFORBUNDET

Hva lærer du?

Juridisk metode danner grunnlaget for alt juridisk arbeid. Er tradisjonell norsk rettstenkning passé?

Arkivloven skal sikre at det offentlige har arkiv som ivaretar rettslig og forvaltningsmessig dokumentasjon på det som skjer i forvaltningen. Med dette skaper arkivlovens journalføringsplikt grunnlaget for innsyn etter offentleglova. Riktig journalføring er helt avgjørende for tillit til den offentlige forvaltning. 

Offentleglova skal sikre alle rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. God kjennskap til disse bestemmelsene danner grunnlaget for en riktig håndhevelse av loven. Til sammen danner arkivloven og offentleglova grunnlaget for hvordan allmenheten enten som privatpersoner, organisasjoner eller presse kan følge med på hva som foregår i forvaltningen. Fungerer dette regelverket slik det skal?

Forholdet mellom skole og hjem blir stadig mer digitalisert. Den senere tid har også undervisningen i langt større grad blitt digitalisert. Hvilke utfordringer står foreldre, elever, lærere og skolens administrasjon overfor i dette nye digitale landskapet?

Økt digitalisering gir nye muligheter for deling av data mellom ulike offentlige organer. Hva er problemstillingene – på godt og vondt? 

En åpen forvaltning er full av juridiske gråsoner og dette knippet av foredrag tar deg med gjennom deler av terrenget. Bli med på den digitale vandringen! 

Lenke til direktesendingene vil bli tilsendt dagen før arrangementet og du vil finne alle dine e-kurs med tilhørende dokumentasjon på Min Side på jus.no

____

Under kongressen har vi flere foredrag som omhandler digitaliseringen av og i samfunnet. I tillegg leverer vi to av fagsporene heldgitalt. Så, den oransje tråden i år er digitalisering.
Derfor ønsker vi også å gi deg tilgang flere e-seminarer uavhengig av fagspor, som du kan lese mer om i programmet. Vi gir deg tre meget aktuelle foredrag om personlig lederskap, personvern og rasisme – og en seanse med morgentrim, i god morgenseminar-tradisjon!

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og andre som er i berøring med forvaltningsretten

Program

8:45 Gjør deg klar til direktesending!
9:00 Direktesending del 1

Åpning av kongressen ved Dora Thorhallsdottir og president Håvard Holm.

Musikalsk innslag ved Oakland Rain

«Nærhet på distanse» - en samtale mellom Dora Thorhallsdottir og sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Konfransier, Dora Thorhallsdottir,


Professor, Thomas Hylland Eriksen,
Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt

9:45 Direktesending del 1 slutt
9:50 Forvaltningsrett (e-fagspor)

Du får tilsendt nødvendige lenker til e-kurs og direktesendinger dagen før kursstart.

Temaer for årets kurs:

 

Arkivloven, fra papirruller til sms
Seniorrådgiver Helga Hjort, Kulturdepartementet

Innsyn etter offentleglova - det juridiske landskapet
Lovrådgiver Ole Knut Løstegaard, Jusits- og beredskapsdepartementet

Praktisk erfaring med innsyn etter offentleglova  - dilemmaer
Organisasjonssekretær Kristine Foss, Norsk Presseforbund og Åpenhetsutvalget 

Digitalisert kommunikasjon skole - hjem (skoleapper)
Jurist Johan Sverre Rivertz, Bergen kommune 

Utveksling av mine data - på godt og vondt 
Assisterende direktør Haakon B. Hertzberg, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Er all norsk rettstenkning internasjonalisert? Juridisk metode i en foranderlig verden
Professor dr. juris Erik M. Boe, Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett 

Seniorrådgiver, Helga Hjorth,
Kulturdepartementet, Oslo

Lovrådgiver, Ole Knut Løstegaard,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Organisasjonssekretær, Kristine Foss,
Norsk Presseforbund

Jurist, Johan Sverre Rivertz,
Bergen kommune

Assisterende direktør, Haakon B. Hertzberg,
NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet

Professor dr. juris, Erik Magnus Boe,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

16:45 Direktesending del 2: Fra Bergen kommer musiker, sykepleier og foredragsholder Marthe Valle med konsertforedraget "Ro og uro". Musiker, Marthe Valle,


17:30 Direktesending del 2 slutt
17:45 Fire valgfrie seminarer

Også i år blir det seminarer uavhengig av fagsporene. Vi gir deg tre meget aktuelle foredrag om personlig lederskap, personvern og rasisme – og en seanse med morgentrim, i god morgenseminar-tradisjon. 

Disse e-seminarene blir tilgjengelig for deltakerne i løpet av kongressen.

 

Eve Rodsky, fra Los Angeles (USA) vil holde foredraget «Fair Play» om personlig lederskap. I utgangspunktet skulle hun holde et av plenumsforedragene, men da Eve ikke kan komme til oss, gir vi deg foredraget digitalt – med opptak fra Los Angeles.  

Finn Myrstad, fra Forbrukerrådet, holder foredraget «I agree», om personvern og sikkerhet. Ønsker du å installere en applikasjon, må du akseptere vilkårene. Men vet du egentlig hva du sier ja til? Velger vi bort vår egen rettssikkerhet når vi ukritisk godtar avtaler på nett? Dette er virkelig et foredrag jurister må få med seg.

Guro Sibeko, halvt nordfjording og halvt Zulu, vil holde foredraget «Rasismens poetikk» – et meget aktuelt tema, som hun og har skrevet bok om. Sibeko vil mildt sagt gi deg noe å tenke på – og kanskje får vi høre et slam-poesidikt også.

Yngvar Andersen er kjent fra tv-programmer som «Bedre Puls» og «Alle har et idrettstalent» på NRK. Yngvar gir deg trim på kongressen – når du vil. Bruk en pause eller to i løpet av kongressdagen til å riste løs og følge Yngvars treningstips. Løs opp i muskler og ledd før neste faglige foredrag!

Økonom, antropolog og forfatter, Eve Rodsky,
Los Angeles, Usa

Fagdirektør for digitale tjenester og energi, Finn Myrstad,
Forbrukerrådet, Oslo

Forfatter, SLAM!poet og samfunnsdebattant, Guro Sibeko,
Oslo

Trener og grunder, Yngvar Andersen,
Utdannet ved Norges Idrettsforbund, Oslo

Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Dersom du ønsker å lese mer om årets kongress, finner du mer informasjon på juristkongress.no!

Juristkongress

Juristkongressen arrangeres 19. november 2020 på Clarion The Hub i Oslo. I år med både fysiske fagspor og digitale fagspor. Tradisjonen tro vil Kongressen by på et dagsaktuelt og spennende fagprogram, med profilerte jurister og foredragsholdere. Kongressens visjon er å begeistre og å utfordre. Det skal vi gjøre ved å presentere ulike fagspor, plenumssamlinger og mange kulturelle smakebiter. Den "oransje" tråden i årets fagprogram er digitalisering - “Juristenes Digitale Hub”.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November