Juristkongress: Sikkerhet

Juristkongress 2020 er høstens store begivenhet, og arenaen hvor alle jurister kan møtes på tvers av bransje og sektor. Tradisjonen tro vil vi by på et dagsaktuelt, utfordrende og variert fagprogram, med profilerte jurister og foredragsholdere fra ulike profesjoner. I år kan du velge mellom fagsporene sikkerhet, virksomhetsstyring, ledelse, arbeidsliv og forvaltningsrett. Vi gleder oss til å se deg torsdag 19. november på The Hub. Velkommen!

Meld meg på

Tid

19. nov.

Påmeldingsfrist: 22. okt.

Fortsatt ledige plasser

Timer

6 juridiske timer / 1 ikke-juridisk time

Fagområde

Sted

Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 900 NOK

Andre: 5 900 NOK

+ valgfrie tillegg

JUS I SAMARBEID MED JURISTFORBUNDET

Hva lærer du?

Lov om nasjonal sikkerhet med tilhørende forskrifter trådte i kraft 1. januar 2019, samtidig som lov om forebyggende sikkerhetstjeneste ble opphevet. I forhold til den opphevede loven, utvider den nye sikkerhetsloven hvilke interesser loven skal ivareta, hvilke virksomheter som er eller kan omfattes, og hvilke typer verdier hos virksomhetene som skal beskyttes etter loven.

Nasjonal sikkerhet som rettsområde har fått vesentlig mer oppmerksomhet de siste årene, i takt med utviklingen av risikobildet. Samtidig er rettsområdet i liten grad omtalt i juridisk teori, ei heller en del av det juridiske studie. Sikkerhetsloven har  berøringspunkter mot flere andre rettsområder som f.eks. arbeidsrett, selskapsrett, anskaffelsesrett, personvernrett, informasjonsrett og forvaltningsrett samt compliance-faget. Dette fagsporet gir deg en innføring i den generelle sikkerhetsloven, og gjør et dypdykk innen enkelte tilstøtende rettsområder. Fagsporet er relevant for deg som jobber med risikostyring, transaksjoner, anskaffelser og personvern og datasikkerhet.

____

Under kongressen har vi flere foredrag som omhandler digitaliseringen av og i samfunnet. I tillegg leverer vi to av fagsporene heldgitalt. Så, den oransje tråden i år er digitalisering.

Derfor ønsker vi også å gi deg tilgang flere e-seminarer uavhengig av fagspor, som du kan lese mer om i programmet. Vi gir deg tre meget aktuelle foredrag om personlig lederskap, personvern og rasisme – og en seanse med morgentrim, i god morgenseminar-tradisjon!

Hvem passer kurset for?

Anskaffelsesjurister, jurister og advokater som jobber i offentlig forvaltning, jurister som jobber i storbykommuner, personvernjurister, jurister som jobber med IKT- sikkerhet, samt jurister som jobber med transaksjoner.

Program

8:15 Innregistrering - morgenkaffe - smoothies - rundstykker
9:00 Musikalsk start ved Oakland Rain
9:10 Åpning av kongressen - Velkommen! Dora Thorhallsdottir,


President, Håvard Holm,
Juristforbundet

9:20 "Nærhet på distanse"

Samtale mellom Dora Thorhallsdottir og professor og soialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Professor og sosialantropolog, Thomas Hylland Eriksen,
Universitetet i Oslo, Sosialantropologisk institutt

9:45 Pause. Vi deler oss inn i fagspor.
10:00 Regulering av digital sikkerhet - kommer det en ny lov om IKT-sikkerhet?

Digitaliseringen av samfunnet gjør at virksomheter i både offentlig og privat sektor står overfor et stadig mer komplekst IKT-risikobilde. 

IKT-sikkerhetsutvalget anbefalte i NOU 2018: 14 IKT-sikkerhet i alle ledd at det utarbeides en ny lov hvor det stilles krav om forsvarlig IKT-sikkerhet til alle samfunnskritiske virksomheter og offentlig forvaltning. Justis- og beredskapsdepartementet sendte NOUen på høring samtidig med et utkast til lov som gjennomfører EUs direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer i norsk rett. 

Foredraget vil omhandle en innføring i bakgrunnen for og formålet med en ny lov om IKT-sikkerhet, hvor foredragsholderne blant annet vil gå inn på hvem som blir omfattet og hvilke krav som stilles.

Jurist- og seniorrådgiver, Simon Kiil,
Justis og beredskapsdepartementet

Advokat, Christian Frederik Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

10:45 Innføring i sikkerhetsloven

 Foredragsholderne skal i løpet av dette foredraget gi en innføring i bakgrunnen for, formålet med og de sentrale elementene i lov om nasjonal sikkerhet. Foredraget skal gjennomgå følgende temaer: 

• Hva nasjonal sikkerhet handler om og hvordan loven skal bidra til ivaretakelse av nasjonal sikkerhet
• Hva skal beskyttes – grunnleggende nasjonale funksjoner og skjermingsverdige verdier
• Rettigheter og plikter for virksomhetene
• Sikkerhet og personvern
• Ansvar, myndighet, tilsyn og sanksjoner

 

Direktør, Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Advokat, Christian Frederik Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

11:45 Lunsj
12:45 Sikkerhetslovens krav til sikkerhetsstyring

Foredragsholderne skal anvende praktiske eksempler og illustrasjoner for å gå gjennom følgende temaer:  

• Er ISO/IEC 27001 en retsskilde her?
• Planlegging av sikkerhetsarbeidet - styringsdokument, roller og risikostyring
• Utførelse av sikkerhetsarbeidet – Kompetanse, hendelseshåndtering og varsling
• Måling og evaluering av sikkerhetsarbeidet
• Ledelsens gjennomgåelse 

 

    

 

Direktør, Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Advokat, Christian Frederik Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Hvordan gå frem for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå

Dette foredraget skal anvende caser, hvor foredragsholdere skal gå gjennom hvert av følgende temaer:  

 • Målet om forsvarlig sikkerhetsnivå 
 • Vurdering av risiko 
 • Håndtering av risiko og sikkerhetstiltak 
 • Er standarder som omhandler risikostyring rettskilder her?  
 • Sikkerhetsstyring og risikostyring etter sikkerhetsloven sammenlignet med lignende krav i personopplysningsloven/GDPR

Direktør, Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

Advokat, Christian Frederik Mathiessen,
Advokatfirmaet BAHR AS, Oslo

14:30 Pause
14:45 Sikkerhetslovens krav om å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå forts.
15:15 Pause
15:30 Sikkerhetslovens krav om sikkerhet i anskaffelser og forholdet til anskaffelsesregelverket

• Krav til sikkerhet i anskaffelser - Oversikt og virksomhetens virkemidler
• Risikostyring og varslingsplikt ved anskaffelser
• Sikkerhetsgraderte anskaffelser – Virkemidler overfor leverandøren (særlig om sikkerhetsavtaler og leverandørklarering)
• Forholdet mellom sikkerhetsloven og reglene om offentlige anskaffelser
• Gjennomføring av sikkerhetsanskaffelser – I en offentlig anskaffelse

 

Advokatfullmektig, Anders Jahr Svalheim,
Forsvarsmateriell, Lillehammer

Director, Carsten Rapp,
BDO Advokater AS - Oslo

16:30 Oppsummering. Pause før fellesprogram
16:45 Fra Bergen kommer musiker, sykepleier og foredragsholder Marthe Valle med konsertforedraget "Ro og uro". Musiker, Marthe Valle,


17:30 Fagprogram ferdig
17:45 Fire valgfrie seminarer

Også i år blir det seminarer uavhengig av fagsporene. Vi gir deg tre meget aktuelle foredrag om personlig lederskap, personvern og rasisme – og en seanse med morgentrim, i god morgenseminar-tradisjon. 

Disse e-seminarene blir tilgjengelig for deltakerne i løpet av kongressen.

 

Eve Rodsky, fra Los Angeles (USA) vil holde foredraget «Fair Play» om personlig lederskap. I utgangspunktet skulle hun holde et av plenumsforedragene, men da Eve ikke kan komme til oss, gir vi deg foredraget digitalt – med opptak fra Los Angeles.  

Finn Myrstad, fra Forbrukerrådet, holder foredraget «I agree», om personvern og sikkerhet. Ønsker du å installere en applikasjon, må du akseptere vilkårene. Men vet du egentlig hva du sier ja til? Velger vi bort vår egen rettssikkerhet når vi ukritisk godtar avtaler på nett? Dette er virkelig et foredrag jurister må få med seg.

Guro Sibeko, halvt nordfjording og halvt Zulu, vil holde foredraget «Rasismens poetikk» – et meget aktuelt tema, som hun og har skrevet bok om. Sibeko vil mildt sagt gi deg noe å tenke på – og kanskje får vi høre et slam-poesidikt også.

Yngvar Andersen er kjent fra tv-programmer som «Bedre Puls» og «Alle har et idrettstalent» på NRK. Yngvar gir deg trim på kongressen – når du vil. Bruk en pause eller to i løpet av kongressdagen til å riste løs og følge Yngvars treningstips. Løs opp i muskler og ledd før neste faglige foredrag!

Økonom, antropolog og forfatter, Eve Rodsky,
Los Angeles, Usa

Fagdirektør for digitale tjenester og energi, Finn Myrstad,
Forbrukerrådet, Oslo

Forfatter, SLAM!poet og samfunnsdebattant, Guro Sibeko,
Oslo

Trener og grunder, Yngvar Andersen,
Utdannet ved Norges Idrettshøyskole, Oslo

19:30 Aperitiff og musikalsk innslag
20:00 Kongressfest - konferansier Adam Schjølberg / MELIS musikkband (NB! Egen påmelding)
23:15 DJ-Blunder
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Overnatting

Clarion Hotel the Hub, OSLO
18. – 19. nov. Kr 1 780 / 19. – 20. nov. Kr 1 780

Rom/frokost betales direkte til hotellet ved avreise.

Annet

Påmelding til kongressfesten 19. nov. Kr 0

I påmeldingen melder du også ifra om du skal være med på Kongressfesten torsdag kveld. På årets Kongressfest kan du se frem til en annerledes aperitiff-opplevelse, 3-retters middag med drikke, konferansier Adam Schjølberg, Musikk ved MELIS og hyggelig samvær. Kongressfesten er inkludert i prisen. Blir du med?

Dersom du ønsker å lese mer om årets kongress, finner du mer informasjon på  juristkongress.no!

Juristkongress

Juristkongressen arrangeres 19. november 2020 på Clarion The Hub i Oslo. I år med både fysiske fagspor og digitale fagspor. Tradisjonen tro vil Kongressen by på et dagsaktuelt og spennende fagprogram, med profilerte jurister og foredragsholdere. Kongressens visjon er å begeistre og å utfordre. Det skal vi gjøre ved å presentere ulike fagspor, plenumssamlinger og mange kulturelle smakebiter. Den "oransje" tråden i årets fagprogram er digitalisering - “Juristenes Digitale Hub”.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November