Kontraktsforhandlinger – håndtering av kontraktsrisiko

Nå mål, skap verdi og reduser usikkerhet

Dette kurset gir deg systematisk forståelse av risikospørsmål og egnede verktøy for å vurdere og analysere risiko i dine viktigste forhandlingssituasjoner.   

Meld meg på

Tid

21. okt.

Påmeldingsfrist: 23. sep.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Rebel, Universitetsgata 2, Oslo

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Kontraktsforhandlinger handler om å nå mål og å skape verdi. Samtidig står man overfor usikkerhet. Enten det gjelder M&A, tilvirkning, lån, leie eller andre typer kontraktsforhold, er risiko derfor noe av det første du bør tenke på i forhandlinger. 

Risikovurdering er et verktøy for å redusere usikkerhet og bidra til bedre måloppnåelse for partene i kontraktsforholdet.

Dette kurset gir deg systematisk forståelse av risikospørsmål og egnede verktøy for å vurdere og analysere risiko i dine viktigste forhandlingssituasjoner.   

 

Etter endt kurs vil deltakerne: 

  • Ha kunnskaper om analyse og risikovurdering i kontraktsforhold 
  • Ha evne til å bruke risikovurdering som et middel i strategisk forhandlingsplanlegging, forhandling og kontraktsutforming 
  • Ha prøvd ut disse kunnskapene i konkrete øvelser og forhandlingssituasjoner

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som deltar kontraktsforhandlinger. Kurset egner seg også for advokater og jurister som arbeider med tvisteløsning, herunder forhandlinger og mekling. Hvis du har behov for en mer generell forhandlingskompetanse - se vårt kurs "Profesjonell forhandling - den gode forhandler".

Program

8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Risikospørsmål og egnede verktøy for å vurdere og analysere risiko i viktige forhandlingssituasjoner

Emner som gjennomgås: 

  • Kontraktsforhandlinger: problemstillingen 
  • Syv typiske endringer i kontraktsforhold  
  • Risikoanalyse som verktøy   
  • Risikofordeling og verdiskapning  
  • Kontraktsregulering som risikostyring 
  • Sosiale, økonomiske og juridiske kontrakter – og deres betydning for risikostyringen.  

Arbeidsform: 

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. 

Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:00 Pause
10:15 Kurset fortsetter
12:00 Lunsj
12:45 Kurset fortsetter
14:30 Pause
14:45 Kurset fortsetter frem til avslutning kl. 16.00
16:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forhandlinger

Innen området «Forhandling» tilbyr JUS kursrekken "Profesjonell forhandling"som består av et grunnkurs og to påbygningskurs. Vi har også kurs i forliksforhandlinger og kontraktsrisiko. Hver sommer (juni) arrangerer JUS forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School. Meklingsutdanningen som JUS holder hver høst finner du under området "Alternativ tvisteløsning". Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

September

November