Livestream: Advokatenes fagdager – Arbeidsrett

Delta på Advokatenes fagdager 2021! I år kan du velge mellom fagstolpene arbeidsrett, familie- og arverett, næringseiendom, selskapsrett og forsvarerkurset. Følg din fagstolpe direkte via direktestrømming, og få med deg foredrag om virtuelle forhandlinger med Robert Bordone fra Harvard.

Meld meg på

Tid

27. – 28. mai.

Påmeldingsfrist: 25. mai.

Timer

12 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 5 800 NOK

Andre: 7 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

JUS I SAMARBEID MED ADVOKATFORENINGEN

Hva lærer du?

Det årlige arbeidsrettskurset i Oslo gjennomføres som vanlig over to dager som en del av Advokatenes fagdager. Kurset har til formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen og ta opp til behandling aktuelle arbeidsrettslige problemstillinger. 

Felles for alle fagstolpene på årets fagdag er foredraget med Robert Bordone.Som grunnlegger og tidligere "Director of the Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program” i årtier, nå Senior Fellow, Harvard Law School, har han bred erfaring både fra forskning og det praktiske liv. Med klienter som Boston Symphony Orchestra, Utenriksdepartementet i Sveits, Justisdepartementet i USA, Delta Airlines, Gap Inc., Nestlé, Health Net, Edwards Lifescience og Coca-Cola, har han bred erfaring i praktisk, alternativ tvisteløsning. På fagdagen gir han oss en kort introduksjon til "Harvard-metoden" for å lykkes best mulig i forhandlinger generelt, samtidig som han fokuserer på hva som må til når forhandlingen skjer på digitale flater. Virtuel forhandling blir stadig mer aktuelt, og med en særlig interesse for helsesektoren, befinner Robert Bordone seg midt i orkanens øye. Vi har jo alle vært vitner til hvor viktig det er å håndtere og prioritere de mange interesser som gjør seg gjeldende i disse vanskelige tider, og hvor avgjørende det er for resultatet at prosessen har vært god og kommuniseres på en riktig måte.

I år gjennomfører vi Advokatenes fagdager heldigitalt. Arbeidsrettskurset går over 2 dager, de øvrige kursene går over 1 dag.

Du kan delta fra et sted som passer deg via livestream.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, jurister, dommere og andre som arbeider med arbeidsrett.

Program

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Arbeidsrett i koronaens tid

 • Ny regulering
 • Hvordan situasjonen har virket inn på bruken av gamle regler og mekanismer
 • Erfaringer
Advokat, Mira Tengesdal Torstenbø,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger, Stavanger

11:00 Pause
11:15 Adgangen til å gå fra arbeidsavtalen før tiltredelse

 • "Arbeidsgivers" adgang til å fri seg fra avtale om ansettelse; virksomhetens forhold og "arbeidstakers" forhold
 • I hvilken utstrekning gjelder arbeidsmiljølovens stillingsvernregler før tiltredelse?
 • Hva er speilbildet for "arbeidstakers" frihet til å si seg fri fra ansettelsesforholdet?
Advokat, Simen Lium,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Advokat, Kari Bergeius Andersen,
Advokatfirma Storeng, Beck & Due Lund AS (SBDL), Oslo

12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 Nyheter i rettsutviklingen - Norge

      •  Ny lovgivning, utviklingstrekk og hva som er i prosess

 • Ny rettspraksis; Høyesterett, Lagmannsrettene og Arbeidsretten
Advokat, Jan Fougner,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Lill Egeland,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

14:00 Pause
14:15 foredraget fortsetter
15:00 Pause
15:15 foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Erstatningskrav mot nåværende eller tidligere arbeidstakere

 • Praktisk betydning av problemstillingen
 • Krav til ansvarsgrunnlag, tap og årsakssammenheng; særlig om det lovregulerte ansvar i skadeerstatningsloven § 2-3 nr.3
 • Eksempler på praktiske potensielle ansvarssituasjoner
Advokat, Alex Borch,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Lene Liknes Hansen,
Parat, Oslo

17:00 Felles avslutning
9:00 Vi varmer opp til kurset
9:15 Nyheter i rettsutvuklingen - EU/EØS

 • Ny "lovgivning" og pågående prosesser
 • Ny rettspraksis fra EU- og EFTA domstolen
Arbeids-og sosialråd, Mona Næss,
Norges faste delegasjon til EU

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

10:30 Pause
10:45 Dypdykk i en aktuell dom: ISS-dommen HR-2020-1339-A

 • Hvilke avklaringer gir dommen?
 • Spørsmål som ikke ble løst av Høyesterett, hva gjelder?

Innledning ved advokat Martin Jetlund, og replikker ved to av prosessfullmektigene, advokat Edvard Bakke og advokat Alexander Cascio.

Advokat, Martin Staxrud Jetlund,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Advokat, Kurt Weltzien,
NHO, Oslo

Advokat, Alexander Cascio,
LOs Juridiske Avdeling, Oslo

11:45 Pause
12:00 Skjulte lydopptak

Praktiske probelmstillinger innen arbeidsrett, prosess og GDPR, herunder

 • adgangen til å gjøre lydopptak. Når kan det være forbudt eller straffbart?
 • er det en plikt å opplyse om at lydopptak gjøres?
 • vil lydopptak eller bruk av slike kunne utgjøre pliktbrudd i arbeidsforholdet og gi grunnlag for sanksjoner?
 • lydopptak som bevis i arbeidsrettssaker
 • er lydopptak omfattet av personopplysningsloven og hvordan må opplysningene behandles, eventuelt hvilket rettsgrunnlag kommer til anvendelse?
 • er det forskjell mht om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som gjør opptak?
Advokat, Lars Fredrik Styren,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokat, Ove André Vanebo,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:00 Pause
13:15 Reglene om fastsettelse og endring av ferie

Det reiser seg en rekke prakstiske problemstillinger rundt fastsetting av tid for ferie. Foredraget vil belyse ulike situasjoner, herunder;

 • den innflytelse henholdsvis arbeidsgiver og arbeidstaker har på tidspunkt for ferie avvikling
 • hva som gjelder i særlige siituasjoner som ved sykdom, permittering mv.
 • Hva skjer hvis ferien ikke blir fastsatt eller avviklet
 • overføring av ferie og rammene for det; når kan ikke-uttatt ferie gjøres opp økonomisk?
Advokatfullmektig, Julie Piil Lorentzen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokat, Ragnhild Nakling,
Advokatfirmaet Ræder AS, Oslo

14:15 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du vil motta en lenke for å følge livestreamen i forkant av fagdagene og du vil også finne lenken inne på JUS' Min side.
Våre generelle betingelser finner du under praktisk informasjon, se www.jus.no.

Advokatenes fagdager

Pandemien gjorde at JUS og Advokatforeningen dessverre måtte avlyse Advokatenes fagdager i fjor. Nå er vi tilbake med et nytt og spennende digitalt kursprogram, komprimert til én lærerik fagdag. Årets fagdager avholdes torsdag 27. mai. Arbeidsrettskurset går over 1,5 dag.

Advokatenes fagdager direktesendes via livestream.

Påmeldingen skjer i år her, på jus.no. Finn din fagstolpe og meld deg på! Du finner også mer informasjon på www.advokatenesfagdager.no.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss på fagdager@jus.no.

Advokatenes fagdager arrangeres av JUS i samarbeid med Advokatforeningen.

Du kan velge Advokatenes fagdager 2021 som en del av JUS-abonnementet.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai