Livestream: Advokatenes fagdager – Forsvarerkurset

Delta på Advokatenes fagdager 2021! I år kan du velge mellom fagstolpene arbeidsrett, familie- og arverett, næringseiendom, selskapsrett og forsvarerkurset. Følg din fagstolpe direkte via direktestrømming, og få med deg foredrag om virtuelle forhandlinger med Robert Bordone fra Harvard.

Meld meg på

Tid

27. mai.

Påmeldingsfrist: 25. mai.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 600 NOK

Andre: 5 700 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

JUS I SAMARBEID MED ADVOKATFORENINGEN

Hva lærer du?

Dette er den faste møteplassen på Advokatenes fagdager for dere som arbeider med strafferett og straffeprosess. I år ser vi nærmere på uskyldspresumsjonens praktiske betydning i straffesaker og på EMD og EMK artikkel 8 - Saber-saken. Rettspraksis fra 2020 frem til mai i år står også på programmet.

Felles for alle fagstolpene på årets fagdag er foredraget med Robert Bordone. Som grunnlegger og tidligere "Director of the Harvard Negotiation & Mediation Clinical Program” i årtier, nå Senior Fellow, Harvard Law School, har han bred erfaring både fra forskning og det praktiske liv. Med klienter som Boston Symphony Orchestra, Utenriksdepartementet i Sveits, Justisdepartementet i USA, Delta Airlines, Gap Inc., Nestlé, Health Net, Edwards Lifescience og Coca-Cola, har han bred erfaring i praktisk, alternativ tvisteløsning. På fagdagen gir han oss en kort introduksjon til "Harvard-metoden" for å lykkes best mulig i forhandlinger generelt, samtidig som han fokuserer på hva som må til når forhandlingen skjer på digitale flater. Virtuel forhandling blir stadig mer aktuelt, og med en særlig interesse for helsesektoren, befinner Robert Bordone seg midt i orkanens øye. 

I år gjennomfører vi Advokatenes fagdager på en dag, og årets arrangement er besluttet gjennomført heldigitalt.
Du kan delta fra et sted som passer deg via livestream.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre som arbeider med strafferett og straffeprosess.

Program

9:00 Felles åpning
9:15 From "in person" to "virtual" negotiation - how to manage the shift

The COVID-19 pandemic forced many negotiations that might ordinarily have occurred in-person into "virtual" space -- through use of video, text, email, and phone. The shift from "in person" to "virtual" negotiation has many implications for negotiators. Drawing on the latest research, this lecture will first provide a brief overview of "negotiation fundamentals" and then offer specific advice and tips for how to manage the challenges and opportunities that arise when negotiating virtually.

Clinical Professor of Law, Robert C. Bordone,
Harvard Law School

10:00 Pause
10:15 Uskyldspresumsjonens praktiske betydning i straffesaker

Bare de siste årene har Høyesterett avsagt en lang rekke avgjørelser der uskyldspresumsjonen har hatt avgjørende betydning for resultatet. Prinsippet i Grunnloven § 96 og EMK. artikkel 6 om at enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven, er blitt en sentral prosessuell garanti.

Her er noen eksempler:

  • Opplesning av politiforklaringer
  • Forholdet mellom straff og erstatning
  • Krav til domsgrunner i tingrett og lagmannsrett
  • Prosessuelle krav til politiets etterforskning
  • Betydning av handlinger som ikke omfattes av tiltalen
  • Bevisførsel om vandel og henlagte saker
Advokat, Halvard Helle,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

11:00 Pause
11:15 Foredraget fortsetter
12:00 Lunsj
13:00 Felles sending
13:15 EMD og artikkel 8, Saber saken. Hvilken avklaring gir den, virkning for taushetsplikten for advokater, og hva er rettstilstanden knyttet til kommunikasjonskontroll

Hvilke krav stiller EMK om fremgangsmåten i bevissikringssaker, hvem skal sortere beslag, innhold og taushetsbelagt informasjon, og hvordan skal det sorteres? Hva er rettstilstanden knyttet til kommunikasjonskontroll og advokaters taushetsplikkt og hvilke endringer er gjort?

Advokat, John Christian Elden,
Elden Advokatfirma AS, Oslo

14:00 Pause
14:15 Oppdatering på rettsprakis, strafferett og straffeprosess

Magnus Matningsdal oppdater oss på sentrale dommer fra 2020 og frem til mai 2021.

Høyesterettsdommer, Magnus A Matningsdal,
Norges Høyesterett

15:00 Pause
15:15 Foredraget fortsetter
16:00 Pause
16:15 Foredraget fortsetter
17:00 Felles avslutning
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du vil motta en lenke for å følge livestreamen i forkant av fagdagene og du vil også finne lenken inne på JUS' Min side.
Våre generelle betingelser finner du under praktisk informasjon, se www.jus.no.

Advokatenes fagdager

Pandemien gjorde at JUS og Advokatforeningen dessverre måtte avlyse Advokatenes fagdager i fjor. Nå er vi tilbake med et nytt og spennende digitalt kursprogram, komprimert til én lærerik fagdag. Årets fagdager avholdes torsdag 27. mai. Arbeidsrettskurset går over 1,5 dag.

Advokatenes fagdager direktesendes via livestream.

Påmeldingen skjer i år her, på jus.no. Finn din fagstolpe og meld deg på! Du finner også mer informasjon på www.advokatenesfagdager.no.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss på fagdager@jus.no.

Advokatenes fagdager arrangeres av JUS i samarbeid med Advokatforeningen.

Du kan velge Advokatenes fagdager 2021 som en del av JUS-abonnementet.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai