Livestream: Den årlige asyl- og utlendingsrettsdagen

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjerndelta» på den årlige asyl- og utlendingsrettsdagen. Rigg deg til ved pcen og følg kurset digitalt og «live». Årets kurs arrangeres 26. november. Vel møtt til strømming! 

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en faglig oppdatering og holder deg á jour med hva som har skjedd innen rettsområdet det siste året. Vær sikret at du har med deg både ny lovgivning, rettspraksis og annet relevant stoff, slik at varselklokkene ringer der de skal!

I tillegg til nyheter og ajourføringen er det satt opp aktuelle temaer som går mer i dybden. På årets kurs rettes fokus blant annet mot EMK artikkel 8 hvor vi får flott besøk fra Strasbourg, EØS og utleningsrett og tilbakekall av statsborgerskap og utvisning. Et veldig spennende program med blant annet to dyktige gjester fra utlandet.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 26. november, kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Ansatte i offentlig forvaltning, advokater, dommere og andre som er i kontakt med utlendingsretten.

Leksjoner

Kl. 09:00-09:30: Gjør deg klar til livestream
Kl. 09:30-10:30: Rettsutviklingen på utlendingsfeltet

Oversikt over nye regler som er vedtatt eller som kommer. Gjennomgang av nye sentrale avgjørelser fra norske domstoler, EMD  og EU-domstolen

Spesialrådgiver, Kenneth A. Baklund,
Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

kl. 10:30-10:45: Pause
Kl. 10:45-11:30: Nytt fra Sivilombudsmannen
Kl. 11:30-11:45: Pause
Kl. 11:45-12:30: Samtale med traumatiserte asylsøkere og gjenkjennelige torturmetoder

 

 

Kl. 12.30-13:30: Lunsj
Kl. 13:30-14:15: EMK artikkel 8, barnevern og utlendingsrett Advokat, Grégory Thuan Dit Dieudonné,


Kl. 14:15-14:30: Pause
Kl. 14:30-15:15: EØS og utlendingsretten: nyere praksis fra EFTA-domstolen og EFTAs overvåkningsorgan Legal Adviser, Erlend Møinichen Leonhardsen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Kl. 15:15-15:30: Pause
Kl. 15:30-16:15: Tilbakekall statsborgerskap og utvisning

Underviser fra forvaltningen

16:15: Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Du vil motta en lenke for å følge livestreamen i forkant av kursdato 17. september. Våre generelle betingelser finner du under praktisk informasjon, se www.jus.no

Asyl- og utlendingsrett

Asyl- og utlendingsrett er komplekse saksområder som krever oppdatert kunnskap og oversikt, over de ulike aktørene og deres roller i prosessen. Hvert år arrangeres det årlige kurset i asyl- og utlendingsrett. Dette kurset er et «must» for alle som jobber innen fagområdet. Kurset gir en ajourføring i forhold til rettsutviklingen samt ulike aktuelle temaer. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November