Livestream: Den årlige dagen i tvangsfullbyrdelse og inkasso 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i tvangsfullbyrdelse og inkasso. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres onsdag 18. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset tar for seg aktuelle temaer på rettsområdet tvangsfullbyrdelse og inkasso. Det er lagt vekt på å behandle emner som er sentrale for praktikere, samtidig som deltakerne skal holde seg orientert om rettsutviklingen på området. 

I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. En gang imellom passer kanskje denne form av deltakelse bedre enn å reise til kurslokalet og delta fysisk. Det sosiale fellesskapet tar du igjen på et senere JUS-kurs! 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 18. november kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Leksjoner

09.00-09.30: Gjør deg klar til livestream
09.30-10.15: Nytt på nytt

Det blir ingen årlig tvangsfullbyrdelse- og inkassodag uten oppdateringsforedraget til Advokat Baard Sigurd Bratsberg. Han tar oss med gjennom de siste nyhetene i rettsutviklingen på fagfeltet. Enkeltsaker du burde kjenne til vil bli trukket frem og drøftet særskilt. Dette vil du ikke gå glipp av!

Advokat, Baard Sigurd Bratsberg,
Advokatfellesskapet Bratsberg Kredinor , Oslo

10.15-10.30: Pause
10.30-11.30: Endring i inkassoloven på godt og vondt

En arbeidsgruppe nedsatt av JBD har avgitt rapport med forslag om temmelig omfattende endringer i inkassoloven og -forskriften. Vi tar en nærmere titt på de viktigste endringsforslagene; om saksgangen for utenrettslig innfordring og nytt gebyrregime. Blir det over og ut for egeninkasso og konsernintern innfordring? Er advokater ikke lenger kompetente til å drive fremmedinkassovirksomhet? Obligatorisk sammenslåing av krav; en forenkling, eller mer forvirrende?

Advokat, Børre Sig. Bratsberg,
Kredinor SA, Advokatfellesskapet Bratsberg , Oslo

11.30-11.45: Pause
11.45-12.30: Begjæring om tvangsfullbyrdelse etter tvfbl. § 7-2 bokstav f

Hvordan unngå fallgruvene ved fremme av fakturakrav ovenfor namsmannen.

Juridisk seniorrådgiver - Faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogddistrikt, seksjon Asker og Bærum

12.30-13.15: Tid for lunsjpause
13.15-14.00: Case oppgave. Let og finn! Hvilken begjæring kan tas til følge.

Deltagerne får presentert ulike begjæringer og skal identifisere feilene. Gjennomgang med løsning i plenum.

Juridisk seniorrådgiver - Faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogddistrikt, seksjon Asker og Bærum

14.00-14.15: Pause
14.15-15.15: Hvordan behandle innsigelser

Det er forskjellige klageregler avhengig av hvor man er i prosessen. I dette foredraget vil Advokat Erik Råd Herlofsen og Faglig leder Cathrine Voigt gå gjennom behandling av innsigelser fra debitor før fremme av tvangsfullbyrdelse, deretter under og etter namsmannens behandling av saken.

Advokat, Erik Råd Herlofsen,
Advokatfirma Storeng, Beck og Due Lund (SBDL) AS, Oslo

Juridisk seniorrådgiver - Faglig leder, Cathrine Voigt,
Oslo politidistrikt - Oslo, Asker og Bærum namsfogddistrikt, seksjon Asker og Bærum

15.15-15.30: Pause
15.30-16.15: Nyheter fra finansklagenemnda inkasso – følger bransjen med i tiden?

Inkassobransjens rammebetingelser er i endring. Henger bransjen med? Kurset vil ta for seg hvilke forhold som klages inn for nemnda og om det er en sammenheng mellom endringer i rammebetingelser og forhold som innklages.

Advokatfullmektig, Linn Kvitting Hagesæther,
Kredinor SA, Advokatfellesskapet Bratsberg , Oslo

Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 18. november vil du motta en lenke til livestreamen sammen med kursdokumentasjonen.

Tvangsfullbyrdelse og inkasso

Innenfor dette fagområdet arrangerer vi et årlig oppdateringskurs i november. På kurset behandles aktuelle problemstillinger og temaer. I tillegg får du naturligvis en gjennomgang av rettspraksis på området det siste året. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller e-post jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget