Livestream: Den årlige familie- og arverettsdagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjerndelta» på vårt årlige oppdateringskurs i familie- og arverett. Rigg deg til ved PC-en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres torsdag 22. oktober. Vel møtt til strømming!

Oppstart i dag

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset holder deg oppdatert på familie-, arve- og skifterettens område med vekt på nyheter av betydning. Vi har de faste ajouføringstimene, hvor deltakere blir oppdatert på ny lovgivning og relevant praksis som har vært det siste året. I tillegg har vi valgt enkelte hovedtemaer som blant annet værdisettelse og skjevdeling av næringsvirksomhet, og nytt kapitel i ekteskapsloven om skifte. 

Dette kurset vil gi deg muligheten til å høre foredrag fra Norges fremste og mest erfarne ledere og fageksperte. Kurset gir nyttige faglige oppdateringer og praktiske tips.

I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. En gang imellom passer kanskje denne form av deltakelse bedre enn å reise til kurslokalet og delta fysisk. Det sosiale fellesskapet tar du igjen på et senere JUS-kurs! 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 22. oktober kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Jurister og advokater som arbeider med familie-, arv- og skifterett.

Leksjoner

0830-0900: Gjør deg klar til livestream
0900-100: Ny lovgivning - med fokus på arveloven og ekteskapsloven Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

1000-1015: Pause
1015-1100: Foredraget fortsetter Professor dr. juris, John Asland,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

1100-1115: Pause
1115-1200: Nytt kapittel i ekteskapsloven om skifte Advokat, Ramborg Hege Elvebakk,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

Advokatfullmektig, Nicolai Birger Ignacius,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

1200-1300: Pause til lunsj
1300-1345: Verdisettelse av næringsvirksomhet ved skifte

 

Advokat, Vidar Brobakken,
Advokat Vidar Brobakken AS, Ottestad

1345-1400: Pause
1400-1445: Skjevdeling av næringsvirksomhet Advokat, Sicilie Tveøy,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

1445-1500 Kommentar til skjevdeling av næringsvirksomhet Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

1500-1515: Pause
1515-1600: Fastlegging av eierforhold - praktiske typetilfeller

Betydningen av avdragsbetaling for eiervurderingen

Den ene arbeider halvdag, den andre har heldagsjobb

Betydningen av at begge står i skjøte med 50/50 eierandel

Barneomsorg ved siden av lønnet arbeid – hvilken betraktningsmåte?

Har formelle eierforhold større vekt enn før?

 

Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

1600-1615: Pause
1615-1700: Foredraget fortsetter Professor dr. juris, Tone Sverdrup,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

1700-1715: Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 22. oktober vil du motta en lenke til livestreamen sammen med kursdokumentasjonen.

Familie-, arve- og skifterett

Innen dette fagområde avholder JUS to til tre store kurs i året. Under Advokatenes fagdager er det hvert år et eget kurs i familie-, arv- og skifterett. I høstsemesteret arrangeres «Det årlige Sandefjordskurset» i familie-, arv- og skifterett. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober