Livestream: Den årlige konkursrettsdagen

Delta på det årlige kurset, digitalt via direktestrømming. Velkommen til årets kurs for deg som jobber med konkursrett!

Meld meg på

Tid

2. jun.

Påmeldingsfrist: 5. mai.

Timer

7 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjonen tro kan JUS og fagutvalget i konkurs, akkord og panterett, ønske velkommen til Det årlige fordypningskurset i konkurs. Foruten det faste oppdateringsforedraget til Advokat Leif Petter Madsen, behandler årets kurs mange interessante temaer. Gjeldsanalytiker Morten Trasti gir oss en kort fremtidsanalyse av høsten, Advokat Anne Helsingeng gir advokatene sin etikktime, Advokat Lene Langseth presenterer GDPR krav i konkursbobehandling og Advokat Linn Drejer-Dølvik gir oss en kort innføring i reglene for leasingavtaler. En større del av kurset er øremerket den nye rekonstruksjonsloven som vil bli presentert av Advokatene Jon Skjørshammer og Håvard Wiker. Årets kurs gir 7 juridiske timer og 1 etikktime.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, bankansatte og andre som er ansatt i andre typer finansinstitusjoner, revisorer og andre som arbeider med disse problemstillingene.

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream
9:00 Økonomiske utsikter – tanker om høsten Analyst, Morten Trasti,
Lindorff AS, Oslo

9:30 Pause
9:45 Det årlige oppdateringsforedraget

En gjennomgang av de siste års rettspraksis og øvrige kilder, slik bare Madsen gjør det. 

Advokat, Leif Petter Madsen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

10:30 Pause
10:45 Det årlige oppdateringsforedraget forts. Advokat, Leif Petter Madsen,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

11:30 Pause for lunsj
12:15 Etikkforedraget Advokat, Anne Helsingeng,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

13:00 Pause
13:15 Evaluering av den nye rekonstruksjonsloven

 

Rekonstruksjonsloven ble gitt som et verktøy for å redde ellers levedyktige selskaper som er rammet av koronakrisen og selskaper som sliter økonomisk av andre årsaker. Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? To erfarne advokater evaluerer loven og gir sitt terningkast.

Advokat, Jon Skjørshammer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Håvard Wiker,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

14:00 Pause
14:15 Evaluering av den nye rekonstruksjonsloven forts. Advokat, Jon Skjørshammer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Håvard Wiker,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

15:00 Pause
15:15 GDPR i bobehandling

GDPR har blitt en utfordring for mange, også for oss bostyrere. Hva må vi som bostyrere tenke på når det kommer til konkursdebitors personopplysninger, herunder sletting, salg til andre og informasjonssikkerhet? Advokat Lene Langseth gir deg huskelisten.

Advokat, Lene Langseth,
TYR Advokatfirma AS, Drammen

16:00 Pause
16:15 Leasingavtaler Advokat, Linn Drejer-Dølvik,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

17:00 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer i Kristiansand. Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de store møteplassene til JUS, med over 200 jurister og advokater til stede. I tillegg arrangeres jevnlig kurs i Norge og utlandet i andre juridiske emner, som hører inn under dette fagområde. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni

Januar