Livestream: Den årlige kontraktsrettdagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på den årlige kontraktsrettsdagen. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres tirsdag 10. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige kontraktsrettskurset gir en nyttig ajourføring om hva som har skjedd innenfor rettsområdet i løpet av det siste året, samt en fordypning i enkelte temaer som ansees særlig relevante for deltakerne. Årets kurs har foruten en gjennomgang av nyhetene innen rettsområdet, fokus på konkurs/gjeoldsforhandlinger i kontraktuelle forhold og særlige utfordringer knyttet til  kontrakter med det offentlige.

På grunn av koronasituasjonen er kurset kortet ned til én dag, og du kan følge kurset fysisk eller via livestream.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 10. november kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Jurister, advokater og andre som arbeider med kontrakter og kontraktsrettslige problemstillinger.

Leksjoner

0900-0930: Gjør deg klar til livestream!
0930-1015: Nytt i kontraktsretten Førsteamanuensis, Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

1015-1030: Pause
1030-1115: Nytt i kontraktsretten - fortsetter
1115-1130: Pause
1130-1215: Nytt i kontraktsretten - fortsetter
1215-1300: Pause for lunsj
1300-1345: Konkurs/gjeldsforhandling i kontraktuelle forhold

Hvordan sikre seg når kunder eller leverandører får betalingsproblemer?

Alminnelig kontraktsrett og gjeldende konkurs- og restruktureringslovgivning gir faktisk kreditor i løpende kontraktsforhold muligheten til å ta visse grep som kan være avgjørende for å unngå tap når en kontraktsmotpart får betalingsproblemer. Foredraget ser på praktiske grep og muligheter som er tilgjengelig fra du som kreditor blir kjent med betalingsproblemer hos din kunde eller leverandør og gjennom en gjeldsforhandling, rekontruksjon og/eller konkurs.

Advokat, Ellen Synnøve Schult Ulriksen,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Pål Lieungh,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo, Oslo

1345-1355: Pause
1355-1440: Konkurs/gjeldsforhandlinger i kontraktuelle forhold fortsetter
1440-1455: Pause
1455-1540: Kontrakter med det offentlige – muligheter og utfordringer

Foredraget vil særlig belyse fallgruver og muligheter i tilbudsfasen og under kontraktsgjennomføringen for kontrakter som er inngått etter regelverket om offentlig anskaffelser, herunder handlingsrommet ved etterfølgende endringer og krav, blandt annet basert på avtalelovens § 36 og læren om bristende forutsetninger

Advokat, Anne Hesjedal Sending,
Advokatfirmaet Haavind AS, Oslo

Advokat, Sondre Dyrland,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

1540-1550: Pause
1550-1635: Kontrakter med det offentlige – muligheter og utfordringer fortsetter
1635: Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor dette rettsområdet. Vi avholder et årlig kurs i november hvert år, innføringskurs i kontrakter ved behov og mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs