Livestream: Den årlige personskadeerstatningsrettsdagen 2020

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i personskadeerstatningsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres fredag 13. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Hva er riktig erstatning?

Erstatningsretten reiser mange rettslige og medisinske utfordringer. Den årlige personskadeerstatningsrettsdagen tar sikte på å gi en grundig rettslig og medisinsk gjennomgang av de mest aktuelle temaene innen erstatningsretten.

Årets kurs begynner med to timers dypdykk i nyere praksis hvorefter vi tar for oss temaet om gjenopptak og erstatningsutmålingen ved gjenopptak. Kurset avsluttes med en time etikk, som vanligvis leveres på en lett og humoristisk måte. Årets utvalgte temaer blir bredt belyst ved forskjellige aktører innen erstatningsrettsområdet.

En gang imellom passer kanskje denne form av deltakelse bedre enn å reise til kurslokalet og delta fysisk. Det sosiale fellesskapet tar du igjen på et senere JUS-kurs! 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 29. oktober kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Leksjoner

0830-0900: Gjør deg klar til livestream
0900-1000: Oppdateringsforedrag Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

1000-1015: Pause
1015-1115: Foredraget fortsetter Advokat, Tom Sørum,
Advokatfirmaet Ness Lundin DA, Oslo

Advokat, Ståle Haugsvær,
Advokatfirmaet Riisa & Co Ans, Oslo, Oslo

1115-1130: Pause
1130-1215: Gjenopptak

Når det inngås en avtale om erstatningsoppgjør legger partene til grunn visse forutsetninger om fremtiden. Fremtiden utvikler seg imidlertid ikke alltid som man forventer. Det kan da være nødvendig å behandle oppgjøret på nytt for at skadelidte skal få full erstatning. I to dommer fra Høyesterett, som Einar selv førte, Etteroppgjør I (2013) og Etteroppgjør II (2019), har vilkår og muligheter for gjenopptak blitt klarlagt. Det har ført til at gjenopptak har blitt langt mer praktisk enn tidligere. I foredraget vil Einar belyse hva som skal til for å få til et gjenopptak, og også si noe om hvordan etteroppgjøret skal utmåles.   

 

Advokat, Einar I. Lohne,
Langseth Advokatfirma Da, Oslo

1215-1315: Pause til lunsj
1315-1400: Erstatningsutmålingen ved gjenopptak Advokat, Truls Nygård,
If Skadeforsikring NUF, Lysaker

1400-1415: Pause
1415-1500: Avkortning og svik

Formålet med foredraget er å gi en gjennomgang av hvilke regler som gjelder der forsikrede har gitt uriktige opplysninger om sin helsesituasjon ved tegning av personforsikringer, inkludert barneforsikring.

Foredraget omhandler reglene om forsikredes opplysningsplikt, samt hvilken adgang forsikringsselskapene har til å avkorte eller avslå forsikringsutbetaling ved manglende oppfyllelse av opplysningsplikten.

Advokat, Jane Margrethe Ytreøy Grøndalen,
Codan Forsikring, Oslo

1500-1515: Pause
1515-1600: Etikk Advokat, Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

1600-1615: Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 13. november vil du motta en lenke til livestreamen.

Erstatningsrett

Hver høst arrangerer JUS "Det årlige personskadeerstatningsrettskurset". Dette er årets store faglige- og sosiale møteplass, og samler i underkant av 300 deltakere. Kurset har lang tradisjon for å bli arrangert på Scandic Park Hotel i Sandefjord. I tillegg til dette årlige ajourføringskurset arrangerer vi også flere kurs innen fagområdet i løpet av året. 

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November