Livestream: Den årlige sivilprosessdagen 2020

Her får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset er en faglig arena for de som arbeider med prosess og prosessrelevante rettslige problemstillinger. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen, samt ta opp til behandling særlige emner og temaer som er aktuelle for fagområdet.

Året kurs har to særlige prosesstemaer – ett knyttet til gyldighetssøksmål og domstolenes prøvelsesadgang og spørsmål om gjenåpning av fellende dom i EMD og FNs Menneskerettighetskomite (særlig aktuell for barnevernssaker).

På grunn av koronasituasjonen er kurset lagt til Oslo og kortet ned til en dag. Kurset vil gå som et fysisk kurs, samt livestreames hvor du kan følge kurset digitalt.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo 29. oktober, kan påmeldingen til det fysiske kurset gjøres her. 

 

Hvem passer kurset for?

Praktiserende advokater, advokater i næringslivet og det offentlige, dommere og andre som har behov for å holde seg à jour på fagområdet.

Leksjoner

0830-0900: Gjør deg klar til livestream!
0900-1045: Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat, Jørgen Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

1045-1100: Pause
1100-1145: Nytt i lovgivning og nye lovforslag Lovrådgiver, Kaja Moen Welo,
Justis- og beredskapsdepartementet

1145-1230: Pause for lunsj
1230-1330: Praktiske grep for å få saker rettsmeklet - hvilken rolle spiller dommeren? Tingrettsdommer/Avdelingsleder, Edvard Os,
Oslo Tingrett

1330-1345: Pause
1345-1430: Gyldighetssøksmål: Kan domstolene bygge på andre rettslige og faktiske grunnlag enn forvaltningen?

 

 

Advokat, Marius Stub,
Regjeringsadvokaten

1430-1445: Pause
1445-1530: Gjenåpning som følge av fellende dom i EMD og FN's menneskerettighetskomité Advokat, Marius Emberland,
Regjeringsadvokaten

1530-1545: Pause
1545-1645: Nytt fra Høyesterett Høyesterettsdommer, Bergljot Webster,
Norges Høyesterett

1645: Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no. eller mobil 901 04 650.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs