Livestream: Den årlige statsstøttedagen

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige statsstøttekurs. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres torsdag 26. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 3 700 NOK

Andre: 4 700 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På grunnet av koronasituasjonen har vi måttet utsette årets statstøttekurs til høsten.  Kurset blir redusert til en dag og flyttet til Oslo sentrum. I tradisjonens tro, er vi har vi fokus på nytt fra departementet og ESA, og oppdatering fra EU/EØS . I tillegg tar vi et dypdykk i flere temaer som blant annet: Revisjon av reglene om statsstøtte, privat håndheving, norske myndigheters egen håndtering på brudd av offentlig statsstøtte. Kurset vil ha foredragsholdere som er de fremste innen sitt fagområde. Det vil også være anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere. 

I år tilbyr vi deltakelse på livestream av dette kurset. En gang imellom passer kanskje denne form av deltakelse bedre enn å reise til kurslokalet og delta fysisk. Det sosiale fellesskapet tar du igjen på et senere JUS-kurs!  

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 26. november  kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Alle jurister og advokater som jobber med statsstøtte

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
ESAs håndtering av statstøtterettslige utfordringer i lys av koronag


Korona har gitt behov for omfattende støttetiltak for næringslivet. ESA, som kontrollorgan for statsstøtte har hatt sin største arbeidsbyrde noensinne. Hvordan prioriterer ESA saker i en slik situasjon, hvilke saker velger ESA å behandle, og hvordan påvirker krisen utøvelsen av ESAs skjønn? Siste nytt fra ESA, eksempler på saker og problemstillinger og en pekepinn på hva som er i vente.

Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

Pause
Nærings- og fiskeridepartementets håndtering av statsstøtterettslige utfordringer i lys av korona

Departementet spiller en sentral rolle i så vel regelverksutvikling og sakshåndtering på statsstøtteområdet. Koronasituasjonen har medført en svært stor arbeidsbyrde for departementet.

Hvordan prioriterer departementet saker i en slik situasjon, hvilken bistand kan støttegivere forvente av departementet, og hvordan påvirker krisen de løpende oppgavene til departementet?

Siste nytt fra departementet og eksempler på saker og problemstillinger

Elisabeth Torkildsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

Lunsjpause
Oppdatering innen EU/EØS

Statsstøtteretten preges av omfattende praksis fra domstolene og overvåkningsorganene. Vi får en gjennomgang og oversikt over praksis og hva som har skjedd siden sist statsstøttekurs.

Praksis knyttet til korona vil også bli berørt

Advokat, Bjørnar Alterskjær,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Pause
Revisjon av reglene om offentlig støtte

Den lenge etterlengtede revisjonen av det norske støtteregelverket er nå underveis. Hvis alt går etter planen er regelverket på høring når foredraget holdes. Vi får presentert hovedpunktene i de nye reglene

Jurist, Carsten Borgersrud Nielsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

Seniorrådgiver, Marie Wiersholm,
Nærings- og fiskeridepartementet

Pause
Privat håndheving av statsstøtte

ESA publiserte i juli 2019 en rapport om privat håndhevelse av statsstøttereglene i EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. EU har publisert en lignende rapport om håndhevelse i EU-landene. Vi får presentert hovedfunnene i rapporten.

Advokat, Camilla Fossem,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo, Oslo

Pause
Nasjonal håndtering av brudd av statsstøttereglene

En dom fra EU-domstolen, Eesti Pagar, slår fast at nasjonale myndigheter som oppdager at det er gitt støtte i strid med statsstøttereglene plikter å rydde opp i forholdet på eget initiativ. Dette kan inkludere tilbakebetaling av støtten som er gitt.

Foredraget vil behandle de viktigste problemstillingene dommen reiser.

Professor dr. juris, Erling Hjelmeng,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Pause
Samhandelspåvirking- når er støtten for liten til at den omfattes av EØS-avtalens statsstøtteregler?

EU-kommisjonen og ESA har de siste årene kommet med en rekke avgjørelser hvor man har vurdert at støtten ikke påvirker samhandelen. Slik støtte vil dermed ikke være omfattet av EØS-avtalen.

Det kan være uklart hvor grensen går, og hvordan man kan gå frem for å vurdere om samhandelen er påvirket.

 

Vi får i dette foredraget praktiske råd og tips om hvordan man kan gå frem for å vurdere dette.

Advokat, Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Dette er en live stream fra det fysiske kurset som går 26. november 2020. Du vil motta en lenke fra JUS før kurset starter.

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November