Livestream: Det årlige ajourføringskurset 2020 (Oslo)

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på det årlige ajourføringskurset. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres mandag 30. november og tirsdag 1. desember. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

13 juridiske timer / 1 eiendomstime

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 700 NOK

Andre: 6 200 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

På det årlige ajourføringskurset får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt. Oppdateringen av rettspraksis og nye lover og regler delt opp med en sesjon på hver av de to dagene. Ved disse foredragene vil man få en god oversikt over hva som har skjedd innen rettsutviklingen og rettspraksis i løpet av det siste året. I år har vi i tillegg foredrag om barnevern, arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til permitteringer og nedbemanninger,  endringer knyttet til ny arvelov og aktuell kontraktsrett.

Kurset gir 13 juridiske timer og 1 eiendomstime ihht Finanstilsynets etterutdanningskrav for advokater som driver eiendomsmegling.

I tillegg vil dere som deltaker få tilgang til et e-kurs i advokatetikk på 3 timer ved Erik Keiserud.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 30.11 og 1.12, kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser pga korona situasjonen.

Hvem passer kurset for?

Advokater og andre jurister, herunder dommere som ønsker faglig oppdatering av sine juridiske kunnskaper.

Leksjoner

MANDAG 30. NOVEMBER
Gjør deg klar til livestream!
0930-1215: Nytt og nyttig for almennpraktikeren

– en gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 som alle advokater bør kjenne til

Høyesterettsdommer, Cecilie Østensen Berglund,
Norges Høyesterett

1200-1300: Pause for lunsj
1300-1445: Praktisk barnevern for advokater Advokat, Silja Eriksen,
Advokatfirmaet Eriksen AS, Tromsø

1445-1500: Pause
1500-1645: Arbeidsrett - aktuelle problemstillinger

Permitteringer, nedbemanninger og oppsigelse - fokus på stillingsvern

Advokat, Jeppe Normann,
Advokatfirmaet Normann & Bjørnsen AS, Billingstad

Kursslutt første kursdag
1645: Kursslutt første dag
TIRSDAG 1. DESEMBER
Gjør deg klar til dag 2
0930-1215: Nytt og nyttig for almennpraktikeren

– En gjennomgang av lovgivning og rettspraksis fra 2020 som alle advokater bør kjenne til

Advokat, Ståle Kihle,
Advokatfirma Eckhoff, Fosmark & Co DA, Oslo

1215-1300: Pause med lunsj
1010-1030: Fra 1. januar 2021: Ny lov om arv og dødsboskifte - nye skifteregler ved samlivsbrudd

Foredraget vil bl.annet behandle:

 • Sammenligne nye og gamle regler om opprettelse og tilbakekall av testament
 • Felles testamentet og gjensidig testament
 • Båndleggelse
 • De nye pliktdelsreglene og arvelaterens testasjonskompetanse
 • Avtaler om arv
 • Endringer i uskifteordningen
 • Lovvalgsregler
 • Dødsboskifte
 • Ny terminologi
 • Overgangsregler
  Skifteregler ved samlivsbrudd - nytt kapittel 18 i ekteskapsloven
Lagdommer, Per Racin Fosmark,
Borgarting lagmannsrett

1445-1500: Pause
1500-1645: Aktuell kontraktsrett

Også i år følger vi følge opp med utviklingen på kontraktsrettsområde som både er nyttig og av stor praktiskt betydning for advokater og dommere. Høyesterett har avsagt en rekke nye sentrale dommer på kontraktsrettens område og Erlend Haaskjold vil gå nærmere inn på disse og betydning av avgjørelsene.

 

Advokat, Erlend Haaskjold,
Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Oslo, Oslo

Kursslutt
1645: Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Dette er en livestream fra det fysiske kurset som går 30.11 og 1.12 2020. Du vil motta en lenke fra JUS før kurset starter.

Ajourføringskurset

På "Det årlige ajourføringskurset" får deltakerne på kort tid ajourført sine kunnskaper på sentrale rettsfelt.  Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt Eric Roe på ejr@jus.no.

 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November