Livestream: Det årlige kurset for eiendomsmeglere

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs for eiendomsmeglere. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres 22. - 23. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Tid

22. – 23. nov.

Påmeldingsfrist: 25. okt.

Timer

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 6 550 NOK

Andre: 8 950 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Tradisjonen tro tilbyr vi det årlige kurset for advokater som opptrer som eiendomsmeglere og som er underlagt krav om etterutdanning etter eiendomsmeglingsloven eller forskriften. 

 Mange av dere opptrer som meglere i forbindelse med at dere har advokatoppdrag i skifter eller andre saker hvor fast eiendom inngår. På årets kurs får du mulighet for å skjerpe rolleforståelsen samtidig som du øker innsikten både i det meglingsfaglige og i eiendomsjussen. Hvorfor er dette viktig akkurat nå?

I NOU 2021:7 om trygg og enkel eiendomsmegling foreslår utvalget at advokatenes rett til eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen oppheves og at de må søke Finanstilsynet om tillatelse til dette i et foretak. Det foreslår også at det skal innføres krav til eiendomsmeglingsfaglig kompetanse, men at dette skal reguleres nærmere i forskrift. Med ca. 1000 advokater som er registrert som meglere hos Finanstilsynet og hvor mange av disse er å finne blant dere som deltar fast på dette kurset, retter vi denne gangen fokuset særlig på meglerrollen. Vi setter scenen ved å følge opp på mellommannsbegrepet, tar for oss de sentrale delene av NOU'en og stiller skarpt på praktisk eiendomsmegling. Oppgjørsbolken gjøres enda mer konkret og praktisk og hvitvasking er en "never ending story". De faste postene om oppdatering på rettskildebildet og nytt fra Finanstilsynet hører med. Det gjør også et par aktuelle eiendomstemaer som bl.a. hyblifisering.

Vi vet at veien fra NOU til lov og forskrift kan ta tid og at utfallet ikke er gitt. Bruk tiden godt og meld deg på!

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til alle livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Det årlige kurset for eiendomsmeglere er også inkludert i dette.  Her kan du lese mer om abonnementet.

Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt.
Dersom du heller ønsker å delta fysisk, kan påmelding gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Program / /

Skriv ut
9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Mellommannsrollen

Foreleser annonseres senere.

10:15 Pause
10:30 NOU om ny lov om eiendomsmegling Professor dr. juris Tore Bråthen,
Handelshøyskolen BI

11:15 Pause
11:30 Foredraget fortsetter
12:15 Lunsj
13:15 Nyheter i rettsutviklingen Advokat Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

14:00 Pause
14:15 Foredraget fortsetter
15:00 Pause
15:15 Nytt fra Finanstilsynet Rådgiver Marit Skjevling,
Finanstilsynet

16:00 Pause
16:15 Hyblifisering Utredningsleder Ingrid Dahlberg,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

Seniorrådgiver Stine Thuve,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Bolig- og bygningsavdelingen

17:00 Kursslutt dag en

Kontaktpersoner

Bolig- og eiendomsrett

Fagutvalget jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Kursene inneholder ofte eiendomstimer og innhold som er spesielt rettet mot advokater som jobber med eiendomsmegling og som har Finanstilsynets krav om etterutdanning i tillegg til Advokatforeningens timekrav.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget