Livestream: Det årlige kurset i compliance

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i compliance. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».

Meld meg på

Tid

21. okt.

Påmeldingsfrist: 23. sep.

Timer

9 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige compliancekurset blir i år arrangert i Oslo som et hybrid dagskurs. Årets kurs får vi en tradisjonell gjennomgang med rettspraksis det siste året og vi får besøk av Finanstilsynet som vil gjennomgå hvilke saker de har prioritert i løpet av 2021. Årets årlig kurs vil ta en dypdykk åpenhetsloven hvor vi gjennomgår loven og hvordan den vil påvirke compliancearbeidet videre for norske virksomheter. Det vil være anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere og panelister. Tilslutt vil vi ha en caseoppgave hvor vi deler inn deltakere i grupper både fysisk og digitalt og har en plenumsgjennomgang i etterkant. Caseoppgaven vil bli sendt til deltakere når kurset nærmer seg. 

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med compliance. Kurset er også relevant for de som generelt jobber med compliance

Program /

Skriv ut
9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Ajourføring - hva har skjedd siden sist? Advokat Thomas Brandi,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

Advokat Georg Abusdal Engebretsen,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

11:00 Pause
11:15 Oppdatering fra Finanstilsynet- hva har skjedd siden sist?

Foredragsholder blir publisert senere. 

12:00 Lunsjpause
13:00 Åpenhetsloven- når social standards blir rettlslig gjort

Dette vil være en paneldebatt hvor panelister vil gjennomgå teamer som

  • Rapporteringsplikt om underleverandørenes verdikjede
  • Innholdet loven og hvordan den påvirker industriene
  • Rapporteringsplikt, hvor i compliance programmet må man gjøre for å følge loven 

 

  • Etikk informasjonsutvalget - Ola Mestad har ledet den. 
  • Frode Elgesem- Hugo kontaker han
  • En fra NHO/LO/Virke
  • Forbrukertilsynet
  • Ordstyrer: Hugo

 

Professor dr. juris Ola Mestad,
Nordisk institutt for sjørett, UiO

Avdelingsdirektør Tilsynsavdelingen Bente Engebretsen Øverli,
Forbrukertilsynet

Advokat Hugo Munthe-Kaas,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

CSR Manager Jørgen Hansson,
Norsk Hydro ASA

Head of Quality and Sustainability Wibecke Ødegård Johansen,
Unil AS

13:45 Pause
14:00 Åpenhetsloven- foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Case oppgave

En caseoppgave basert på temaene vi har gjennomgått tidligere i dag. Deltakere vil bli inndelt i grupper og det vil være en plenumsgjennomgang.

Case-oppgaven vil bli tilsendt til deltakere i forkant av kurset. 

 

Deputy Research Director Erik Warberg,
Forsvarets forskningsinstitutt

Advokat Thomas Brandi,
Advokatfirmaet Selmer AS, Oslo

16:30 Oppsummering og avslutning av kurset

Kontaktpersoner

Compliance

Rettsområdet dekker svært bredt og har hovedfokus på forebygging og systematisk arbeid med virksomhetsstyring på alt fra eier- og styrenivå til de ansatte i virksomheten, og berørte eksterne i form av samfunnsansvar. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på mobil 93835018 eller på e-post gk@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget