Livestream: Det årlige kurset i utdanningsrett

Følg kurset digitalt via livestream! Gå ikke glipp av årets kurs for alle med interesse for utdanningsrett. Et relevant kurs om du er skoleleder, jobber i departement, direktorat, er advokat som har utdanningssaker, eller er ikke-jurist som arbeider med og har erfaring fra feltet!

Meld meg på

Tid

2. feb.

Påmeldingsfrist: 5. jan.

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Utdanning er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes deltakelse i samfunnet og for samfunnets demokratiske utvikling og velferd. Utdanningsretten har fokus på alle faser i utdanningsløpet fra barnehage, via grunnskole og videregående skole, til universitet og høgskole. På det årlige kurset i utdanningsrett fokuserer vi både på trender, utvikling og rettspraksis, samtidig som vi gjør faglige dypdykk i aktuelle og interessante temaer.

På årets kurs vil formiddagen gå med til oppdatering på lovgivning og rettspraksis samt NOU 2019 opplæringsloven. På ettermiddagen vil det være fokus på rettigheter og plikter i forbindelse med covid-19 belyst fra både lærernes og elevenes perspektiv.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Skoleledere, ansatte i departement, direktorat, fylkesmannsembetene, saksbehandlere på kommunenivå, kommuneadministrasjon, kommuneadvokater, advokater som har utdanningssaker, ikke-jurister som arbeider og som har erfaring på utdanningsfeltet.

Program

8:30 Gjør deg klar til livestream
9:00 Nyheter i utdanningsretten Spesialrådgiver, Kristian Olav Mørch,
Oslo kommune - Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning, Oslo

9:45 Pause
10:00 NOU 2019 Ny opplæringslov – hovedtrekkene fra høringen Advokatfullmektig, Hanna-Cecilie Gram Jemtegaard,
Utdanningsforbundet, Oslo

Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

10:45 Pause
11:00 NOU 2019 Ny opplæringslov og gjeldende rett - fokus på tvang og makt Førsteamanuensis, Jon Christian Fløysvik Nordrum,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

11:45 Pause for lunsj
12:45 Covid-19 Elevenes rettigheter Professor, Kirsten Sandberg,
Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett

13:30 Pause
13:45 Covid-19 Lærernes rettigheter og plikter Advokat, Else Leona McClimans,
Norsk Lektorlag, Oslo

14:30 Pause
14:45 Covid-19 Personvern og digitalisering Advokat, Gry Hvidsten,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

15:30 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom. Du vil få tilsendt lenke dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk. JUS bruker Uninetts Zoom-løsning som er i henhold til GDPR.

Dette kurset er inkludert i abonnementet JUS Digital. Les mer det her.

Utdanningsrett

Utdanningsrett er et relativt ungt juridisk fagområde, og har ingen fast avgrensning men tar opp alle rettsområder/rettslige konflikter som oppstår innenfor utdanning i bred forstand. 

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget