Livestream: Det årlige oppdateringskurset for eiendomsmeglere

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs for eiendomsmeglere. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres torsdag 23. - 24. november. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Timer

15 juridiske timer / 15 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 900 NOK

Andre: 6 900 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Personer som har eiendomsmeglerbrev, advokatbevilling eller tillatelse etter eiendomsmeglingsloven § 4-3 eller etter forskrift 23. november 2007 nr. 1282 § 5, som er engasjert i eiendomsmeglingsvirksomhet, skal kunne dokumentere 15 timers etterutdanning i løpet av de to foregående kalenderår. Dette kurset oppfyller hele kvoten for etterutdaningskravet for en slik to-års periode.   

I år tilbyr vi kurset både som en fysisk samling hvor du kan være tilstede i salen, og som live-sending hvis du heller vil følge med digitalt på avstand. På grunn av covid-19, mulighetene for restriksjoner og smittevernhensyn, arrangerer JUS ikke overnatting og fellesmiddag i 2020.

Kurset tar for seg aktuelle emner som er særlig nyttig for advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom. Undervisningen har et praktisk tilsnitt, og retter fokuset på hva du som advokat innen eiendomsmeglingsvirksomhet trenger å være ajour med.

I tillegg til de faste foredragene om oppdatering av rettspraksis, oppgjørsoppdrag og nytt fra Finanstilsynet, byr årets kurs blant annet på temaer som endringer i aksjeloven § 8-10, hvitvasking og fast eiendom og takstmannsforskriften. Se programmet for oversikt over alle temaene. 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut kalenderåret 2020. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til livestream-versjonen av høstens årlige oppdateringskurs. Her kan du lese mer om abonnementet.

Dersom du ønsker å delta i Oslo den 23. - 24. november, kan påmelding til det fysiske kurset gjøres her.

Hvem passer kurset for?

Advokater som driver eiendomsmegling eller foretar oppgjør i eiendomstransaksjoner, eiendomsmeglere og andre med interesse for eiendom, eiendomsomsetning og utvikling av eiendom.

Leksjoner

MANDAG 23. NOVEMBER
Gjør deg klar til livestream!
0930-1015: Oppdatering av rettspraksis Advokat, Marius A. Rød,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

1015-1030: Pause
1030-1115: Foredraget fortsetter
1115-1130: Pause
1130-1215: Nyheter fra Finanstilsynet Seniorrådgiver, Johan Andreas Skartveit,
Finanstilsynet

1215-1315: Pause for lunsj
1315-1400: Forskrift til avhendingslova om krav til tilstandsrapporter og byggessakkyndige - "takstmannforskriften" Professor Ph.D., Harald Benestad Anderssen,
Handelshøyskolen BI

1400-1415: Pause
1415-1515: Eiendomsmegling - mellommannsbegrepet Høgskolelektor, Lars Halvor Ova Johnsen,
Universitetet I Sørøst-Norge - Campus Bø I Telemark

1515-1530: Pause
1530-1615: Aksjeloven § 8-10 – oppkjøpsfinansiering og betydning for næringseiendomstransaksjoner

Asl § 8-10 om oppkjøpsfinansiering ble endret med virkning fra 1. januar 2020. I foredraget gjennomgås de endrede reglene i aksjelovens § 8-10 og hvilken betydning disse har for gjennomføring av næringseiendomstransaksjoner.

Advokat, Line Ravlo-Losvik,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

Advokat, Børge Grøttjord,
Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Oslo

1615-1630: Pause
1630-1715: Foredraget fortsetter
1715: Kursslutt dag 1
TIRSDAG 24. NOVEMBER
Gjør deg klar til dag 2!
0900-1000: Oppgjørsoppdrag

Med forbehold for at innholdet i foredraget blir justert noe vil gjennomgangen omfatte:

Generelle prinsipper for oppgjørsarbeidet

 • Rammeverket: Gjennomføring av oppgjør reguleres av emgll § 6-9: med mindre partene ønsker noe annet, skal megler besørge gjennomført det økonomiske oppgjøret, tinglysing samt sørge for at avgifter blir betalt. Rettsvern for kjøper før utbetaling.
 • Oppdragstyper: Salgsoppdrag (ordinære oppdrag), oppgjørsoppdrag, prosjektmeglingsoppdrag, oppdrag med formidling av kontraktsposisjoner samt kjøpsoppdrag/søkeoppdrag.
 • Klientmiddelbehandling. Eiendomsmeglingsforskriften §§ 3-8 til og med 3-11. Rundskriv nr 7/2014 og nr 2/2015.
 • Opplysninger som har betydning for oppgjøret. Vilkår for gjennomføring av oppgjør knyttet til de forskjellige oppdragstyper. Sjekke lovligheten av avtalte vilkår.
 • Dokumentsavgiftsberegning/tinglysingsgebyrer. Hovedregel og unntak for beregning av dok.avg. Hvor langt går meglers ansvar?

Gjennomføring av oppgjøret

 • Føring av utlegg: Stikkord; krone mot krone
 • Formidlingsføring
 • Overtagelse, sluttoppgjør. Hovedregel og unntak. Rundskriv nr 7/2014.
 • Avslutning/arkivering 

Litt om prosjektoppgjør 

Det vil dedikeres en time bare på oppgjør knyttet til prosjekter: hovedsakelig med fokus på vilkår for å gjennomføre oppgjør. Hovedregel om når kjøpesum forfaller til betaling. Vilkår for å kreve forskudd. Deponering som sikkerhet for utbygger. Prinsippet om ytelse mot ytelse.

 • Blancoskjøter/generalfullmakter
 • Garantistillelser
 • Forskuddsbetaling
 • Gjennomføring av oppgjør
Advokat, Christina Lyngtveit-Petersson,
PrivatMegleren AS, Oslo

1000-1015: Pause
1015-1100: Foredraget fortsetter
1100-1115: Pause
1115-1215: Foredraget fortsetter
1215-1315: Pause for lunsj
1315-1400: Hvitvasking og fast eiendom – er norske rapporteringspliktige naive?

Hvitvasking er handlinger som foretas for å flytte midler fra en kriminell virksomhet over i en lovlig virksomhet. Internasjonale erfaringer viser at kjøp av fast eiendom er en av de mest benyttede metoder for å hvitvaske utbytte fra kriminalitet. Metodene man anvender for hvitvasking kan være mange og flere av metodene krever involvering fra profesjonelle aktører som advokater og eiendomsmeglere. Finanstilsynet offentliggjorde i 2019 resultatene fra en rekke tilsyn, hvor det fremkommer at flere rapporteringspliktige ikke har tilfredsstillende rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking. Er vi naive fordi nordiske land rangeres høyt på korrupsjonsindeksen til Transparency International? 

Foredraget gir en praktisk innføring i de ovennevnte utfordringene, og behandler spørsmål som følger:

 • Hva er hvitvasking
 • Hvilke retningslinjer finnes for håndtering av hvitvaskingsrisiko
 • Hvilke krav stilles til advokater som håndterer det økonomiske oppgjøret i eiendomstransaksjoner
Advokat, Christine Haugstvedt Downing,
Deloitte Advokatfirma As, Bergen

Partner, Marianne Reikvam,
Deloitte AS, Bergen

1400-1415: Pause
1415-1500: Foredraget fortsetter
1500-1515: Pause
1515-1600: Oppgjør ved salg av eiendoms-AS Advokat, Knut Hodneland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

1600-1615: Pause
1615-1700: Foredraget fortsetter
1700: Takk for denne gangen
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

I forkant av kurset 23. og 24. november vil du motta en lenke til livestreamen sammen med kursdokumentasjonen.

Bolig- og eiendomsrett

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tlf: 92211266 eller tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November