Livestream: Det årlige plan- og bygningsrettskurset

JUS tenker også på deg som ønsker å «fjern-delta» på vårt årlige oppdateringskurs i plan- og bygningsrett. Rigg deg til ved PC'en og følg kurset digitalt og «live».
Årets kurs vil gjennomføres tirsdag 28. oktober. Vel møtt til streaming!

Meld meg på

Tid

28. okt.

Påmeldingsfrist: 27. okt.

Timer

7 juridiske timer / 5 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med plan- og bygningsrett –  også i år legger vi opp til at du det mulig å følge foredragene både i salen og fra skjermen. Kurset gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. I år ser vi nærmere på  tolking av reguleringsplaner og avslutter med å bore litt i de spesielle problemstillingene ved fradeling - når grensa ikke går rett frem.  

Kurset er et hybridkurs, det vil si at det er mulig å delta både fysisk og digitalt. 
Dersom du heller ønsker å delta fysisk, kan påmelding gjøres her. 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til alle livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, forvaltningsjurister, dommere og andre som arbeider med plan- og bygningsrett.

Program /

Skriv ut
9:00 Gjør deg klar til livestream!
9:30 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat Liv Zimmermann,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

10:45 Pause
11:00 Nyheter i rettsutviklingen - Sivilombudsmannen Seniorrådgiver André Klakegg,
Sivilombudsmannen

11:45 Lunsj
12:45 Nyheter i rettsutviklingen - departementet Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredningsleder Pål Arne Frostad Lorentzen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

13:45 Pause
14:00 Tolking av reguleringsplan Advokat Jan Gudmund Aanerud,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

14:45 Pause
15:00 Foredraget fortsetter
15:45 Pause
16:00 Fradeling - når grensa ikke går rett frem Advokat Nina Kibsgaard,
Advokatfirmaet Pind AS Bergen, Bergen

16:45 Takk for i dag

Kontaktpersoner

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.


Mer informasjon om fagutvalget