Livestream: Det årlige sivilprosesskurset

Her får du en ajourføring innen rettsområdet. I tillegg behandles særlige emner og temaer som er aktuelle.

Meld meg på

Tid

18. okt.

Påmeldingsfrist: 17. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er en faglig arena for de som arbeider med prosess og prosessrelevante rettslige problemstillinger. Kurset har som formål å gi advokater og jurister en ajourføring i rettsutviklingen, samt ta opp til behandling særlige emner og temaer som er aktuelle for fagområdet. Vi vil ha en ajourføring på rettsutviklingen og nytt fra Høyesterett, slik at dere er oppdatert på aktuelle lovendringer og endringer på vei og ikke minst viktig avgjørelser som har kommet til siste året. I tillegg tar vi opp praktiske og aktuelle prosess temaer som aktiv sakstyring, gruppesøksmål med mer. 

Hvem passer kurset for?

Praktiserende advokater, advokater i næringslivet og det offentlige, dommere og andre som har behov for å holde seg à jour på fagområdet

Program /

Skriv ut
8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Nyheter i rettsutviklingen - rettspraksis Advokat Jørgen Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma AS

10:45 Pause
11:00 Nytt i lovgivning og nye lovforslag Lovrådgiver Kaja Moen Welo,
Justis- og beredskapsdepartementet

11:45 Lunsj
12:30 EØS-rettens innvirkning på norsk prosessrett Advokat Hilde Kristin Ellingsen,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

13:30 Pause
13:45 Aktiv saksstyring

Mer aktiv sakstyring fra dommerne vil kreve mer forberedelse fra advokatenes side. Det vil gjelde forberedelse til og bruk av planmøtet, aktiv saksforberedelse etter planmøtet og sakstyring under hovedforhandling. Fokus på de endringer og verktøy som skal til for å gjennomføre en mer effektiv saksforberedelse og hovedforhandling

Advokat Ola Øverseth Nisja,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

Lagdommer Lisa Vogt-Lorentzen,
Borgarting lagmannsrett

14:45 Pause
15:00 Gruppesøksmål - aktuell prosessform?

  • Oppdatering på muligheter og begrensninger ved gruppesøksmålsformen

Det har vært en rekke saker hvor det er anlagt gruppesøksmål som prosessform og ikke minst er det saker hvor dette er avvist av domstolen som en aktuel prosessform. Formen vil være viktig å kunne vurdere når søksmål skal reises for domstolene.

Advokat Frode A. Innjord,
Advokatfirmaet Hjort DA, Oslo

15:45 Pause
16:00 Nytt fra Høyesterett Høyesterettsdommer Bergljot Webster,
Norges Høyesterett

17:00 Kursslutt

Kontaktpersoner

Sivilprosess

JUS tilbyr kurs innen fagområdet tilpasset ulike nivåer. Det årlige sivilprosesskurset gir en ajourføring og tar for seg temaer som er aktuelle i tiden. I samarbeid med Høyesterett arrangeres det et eget «prøvekurs»; Ankeforberedelse og prosedyre for Høyesterett. Dette er også aktuelt for deg som foreløpig ikke har fått henvist en sak dit. Kurset «Sivilprosess – gjennomføring av rettssaker» går over tre samlinger og gir en god, praktisk innføring i arbeidet med sivile saker, og får svært gode tilbakemeldinger. Ønsker du å utvikle dine prosedyreferdigheter er «Argumentasjon og prosedyreteknikk» et akutelt kurs for deg.
Har du innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Eric Jonson Roe på ejr@jus.no eller mobil 901 04 650.


Mer informasjon om fagutvalget