Livestream: Det årlige statsstøttekurset

Dette er kurset for deg som jobber med statsstøtterettslige problemstillinger i ditt daglige virke, og som vil følge med på hva som skjer på dette området – nasjonalt og internasjonalt. Følg kurset digitalt via direktestrømming!

Meld meg på

Tid

16. jun.

Påmeldingsfrist: 15. jun.

Timer

8 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Det årlige statstøttekurset 2021 ,vil være en kombinasjon om ajourføring med de tradisjonelle bolkene fra ESA, Fiskeri- og Næringsdepartementet samt oppdatering innen rettsområdene i nasjonal og internasjonal rett, og relevante dagsaktuelle temaer. I  årets program vil vi gå næremre inn på markedsaktørprinsippet. EFTA- økonomisk aktivitet og digitale løsninger, samt miljøstøtte og lavutslipp. Vi har med oss landets fremste fageksperter som vil gi oss en grundig gjennomgang av de enkelte temaene. 

Det vil være anledning til å stille spørsmål til foredragsholdere. Årets kurs vil være en hybridkurs, det vil si at det er både anledning til å delta fysisk og digitalt til dette kurset. 

Det årlige statsstøttekurset byr på en faglig og sosial arena hvor du møter spesialistene, men også generalistene som skal forholde seg til reglene i deres hverdag.

Vi ønsker deg velkommen til kurset!

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som jobber med statstøtterettslige problemstillinger

Program

9:00 Velkomstkaffe og registrering
9:30 Nytt fra ESA

Hvordan prioriterer ESA saker, hvilke saker velger ESA å behandle, og hva vil være de store sakene fremover? Siste nytt fra ESA og en pekepinn på hva som er i vente.

Director, Gjermund Mathisen,
EFTA Surveillance Authority (ESA)

10:15 Pause
10:30 Nytt fra Fiskeri- og Næringsdepartementet

Departementet spiller en sentral rolle i så vel regelverksutvikling og sakshåndtering på statsstøtteområdet. Vi får en oppdatering fra departementet om fokusområder, lovarbeid og de viktigste sakene fremover.

Avdelingsdirektør, Monica Wroldsen,
Nærings- og fiskeridepartementet

11:15 Pause
11:30 Oppdatering innen EU/EØS

Statsstøtteretten preges av omfattende praksis fra domstolene og overvåkningsorganene. Vi får en gjennomgang og oversikt over praksis og hva som har skjedd siden sist statsstøttekurs.

Advokat, Bjørnar Alterskjær,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

12:30 Lunsj
13:30 Markedsaktørprinippet

For å drive i tråd med EØS-reglene, må de offentlige aktørene oppføre seg som private aktører. De må ligne en kommersiell aktør så snart de driver med kommersiell aktivitet.

Foredragsholderne vil gå nærmere inn på dette, særlig med tanke på den siste rettsaken om Bolig-bygg i Oslo Kommune. 

Advokat, Robert Lund,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat, Ane Grimelid,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten

14:30 Pause
14:45 Miljøstøtte og lavutslippsamfunnet

Omstillingen av Norge og Europa til et lavutslippssamfunn vil kreve store endringer, og statsstøtte vil være et viktig verktøy i denne prosessen.

 

Vi får et innblikk i Klima- og miljødepartementets arbeid på området, og i hvordan departementet jobber på både nasjonalt og europeisk plan.

Avdelingsdirektør, Birthe Ivars,
Klima- og Miljødepartementet

15:30 Pause
15:45 Økonomisk aktivitet og digitale løsninger

et offentlige står overfor en rekke store digitaliseringsprosjekter, blant annet innen helsesektoren. Slike tjenester kan i prinsippet leveres av både private og offentlige aktører. Når er slike tjenester omfattet av EØS-avtalens statsstøtteregler, og når skal slike tjenester anses som såkalte ikke-økonomiske aktiviteter? Problemstillingene vil behandles i lys av nyere praksis fra blant annet EFTA-domstolen (sak E-9/19 Abelia og WTW AS v ESA) og ESA.

Vi får presentert ulike synspunkter og refleksjoner knyttet til dette fra foredragsholdere med lang erfaring på området.

 

 

Avdelingsdirektør, Nils-Ola Widme,
Abelia

Advokat, Arne Torsten Andersen,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

16:45 Pause
17:00 Statsstøtte ordninger sett fra journalistisk blikk Journalist og jurist, Dagny Agnete Moland Klevstrand,
Dagens Næringsliv

17:30 Oppsummering og kursslutt
Skriv ut hele programmet

Konkurranse- og statsstøtterett

Innen dette fagområdet har vi et bredt kurstilbud, som strekker seg fra «Det årlige konkurranserettskurset» om høsten  og "Det årlige statsstøttekurset" om våren til innføringskurs og fordypningskurs innen utvalgte temaer hvert halvår. Kursene belyser blant annet det siste innen rettsområdet, og gir deg den nødvendige kunnskapen om konkurranse, offentlig støtte og offentlige anskaffelser for advokater, jurister og rådgivere innen privat næring og offentlig forvaltning. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller mobil 93835018

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Juni