Livestream: Det årlige tingsrettskurset

Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? Delta på årets tingsrettskurs digitalt via direktestrømming. I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema. Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til faglig påfyll. 

Meld meg på

Tid

11. feb.

Påmeldingsfrist: 10. feb.

Timer

7 juridiske timer / 4 eiendomstimer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK

Andre: 5 400 NOK

Abonnementet inkluderer to livestreamkurs.

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med tingsrett – i 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det kan også være restriksjoner på hvor mange av dere som kan delta fysisk, men til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. De gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. I år ser vi nærmere på urbant jordskifte som virkemiddel ved eiendomstransformasjon, deling etter jordloven, de ulike ervervsgrunnlagene i tingsretten og forholdene mellom dem, og problematikken rundt eksisterende lovlig anlagte offentlige vann- og avløpsanlegg. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet. Vi håper du deltar fysisk eller digitalt, og at alle som vil kan samles igjen i 2022 og få full uttelling i fagmiljøet, også i fritiden - før, mellom og etter temaene.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Les mer om det her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jurister, jordskiftere, grunnerhververe og andre som har behov for ajourføring av sine kunnskaper i tingsrett.

Program

9:00 Gjør deg klar til livestream
9:30 Oppdatering av rettspraksis Advokat, Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co da, Tromsø

10:30 Pause
10:45 Urbant jordskifte som rettslig virkemiddel ved eiendomstransformasjon: muligheter, begrensninger, rettsutvikling Professor dr. juris,, Geir Stenseth,
Universitetet i Oslo

11:45 Pause
12:00 Endringer i lover, forskrifter mm

En kort introduksjon til årets fremstilling, hva som er vesentlig og hvor du kan finne det.

Fagdirektør, Ingrid Aasen,
Landbruks- og matdepartementet

12:15 Hva krever samtykke til deling etter jordlova § 12, og hva skjer når delingssamtykke ikke gis?

Temaet vil gi en oversikt over hvilke avtaler som krever samtykke til deling etter jordlova og hvilke privatrettslige følger det kan få når samtykke ikke er innhentet eller ikke gis.

Fagdirektør, Ingrid Aasen,
Landbruks- og matdepartementet

13:00 Pause for lunsj
14:00 Særlege rettsforhold – dei ulike ervervsgrunnlaga i tingsretten og tilhøvet mellom desse Dommer, Borgar Høgetveit Berg,
Norges Høyesterett

15:00 Q&A's til foredraget
15:15 Pause
15:30 Vann- og avløp. Gjeldende abonnementsvilkår knyttet til eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg, samt bygging nær disse versus forslag til lovfesting i plan- og bygningsloven

Særlig om bestemmelsene om at abonnenten ved tilknytning til offentlig nett godtar eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn, og reglene om 4 m grense for bygging nær offentlige vann- og avløpsanlegg, sett opp mot overvannsutvalgets forslag om å lovfeste dette i plan- og bygningsloven, og departementets foreløpige vurdering av dette.

Advokat, Guttorm Jakobsen,
Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, Oslo

16:15 Takk for i dag
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom. Du vil få tilsendt lenke dagen før kursstart. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk. JUS bruker Uninetts Zoom-løsning som er i henhold til GDPR.

I abonnementet JUS Digital har du to livestreamkurs inkludert. Les mer det her.

Tingsrett

 JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis, og gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innpføringskurs i jordskifte.JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen.

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs