Livestream: Hjemmelskrav, «myndighetsmisbruk» og krav til forsvarlighet – nye utviklingstrekk

Følg kurset digitalt via direktestrømming! Her vil Erik Magnus Boe gå i dybden på nye utviklingstrekk innen hjemmelskrav, «myndighetsmisbruk» og forsvarlig myndighetsutøvelse.

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs