Livestream: Praktisk bistandsadvokatarbeid

Dette er kurset for deg som er ny bistandsadvokat eller kun har litt erfaring på området. Følg kurset digitalt på livestream.

Meld meg på

Tid

2. nov.

Påmeldingsfrist: 1. nov.

Timer

6 juridiske timer / 1 etikktime

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Bistandsadvokatrollen og de oppgavene en bistandsadvokat møter krever kunnskap og ikke minst erfaringsformidling fra andre erfarne bistandsadvokater og aktører i retten. Fagutvalget for bistandsadvokater i JUS ønsker å tilrettelegge for at nye bistandsadvokater, og de med erfaring, (og de som vil ha en ajourføring ) kan få kunnskap og praktisk innsikt i sentrale oppgaver de vil møte. Kurset gjennomgår oppnevning/anmeldelse, oppgaver under etterforskningstadiet, rollen under hovedforhandling og ulike etiske utfordringer som bistandsadvokaten møter på de ulike trinn i en sak.

Kurset var opprinnelig annonsert som et hybridkurs, men er nå blitt et heldigitalt kurs.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til alle livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, advokatfullmektiger og jurister som bistår fornærmede.

Program /

Skriv ut
8:30 Gjør deg klar til livestream.
9:00 Innledning og rammer for dagen. Bistandsadvokatens oppgaver og rolle under de ulike trinn i saken
9:15 Oppnevning og anmeldelse

 • Vilkår for oppnevning
 • krav til begjæring om oppnevning
 • Vurdering av anmeldelse

Sesjonen vil ha case oppgaver - hvor det legges opp til refleksjon og diskusjon rundt relevante problemstillinger i grupper og plenum

Forelesere og fasilitator vil være advokat Birgit Vinnes og dommer fra Oslo tingrett

Advokat Birgit Vinnes,
Advokat Birgit Vinnes AS

Tingrettsdommer Ingvild Boe Hornburg,
Oslo tingrett

10:30 Pause
10:45 Etterforskningsstadiet

 • Hva omfatter en oppnevnelse under etterforskning
 • Bistand i forbindelse med anmeldelse, avhør og tilrettelagte avhør
 • Innspill til etterforskningen
 • Dokumentinnsyn
 • Klage på henleggelse
 • Begjæring om gjenåpning av gamle saker
Advokat Morten Engesbak,
Advokat Morten Engesbak AS, Oslo

12:15 Lunsj
13:00 Bistandsadvokatens rolle i forbindelse med hovedforhandlingen

 • Forberedelse til hovedforhandling
 • Arbeid med å fremme erstatningskrav. Sakkyndig utredning av fornærmede?
 • Prosessuelle spørsmål som kan oppstå under hovedforhandling, f.eks spørsmål om lukkede dører, om tiltalte skal forlate rettssalen etc.
 • Hvordan jobbe i retten
 • Forholdet til de øvrige aktørene i retten
 • Prosedyre
 • Salær

 

Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

15:00 Pause
15:15 Hvilke etiske utfordringer møter bistandsadvokaten under de ulike trinn i saken

Innledning ved forelesere  knyttet til etiske utfordringer. Sesjonen vil ellers være case oppgaver med refleksjon og diskusjon rundt relevante problemstillinger.

Sesjonen blir fasilitert ved advokat Karoline Henriksen og advokat Birgit Vinnes

Advokat Karoline Henriksen,
Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS, Oslo

Advokat Birgit Vinnes,
Advokat Birgit Vinnes AS

16:15 Avslutning og kort oppsummering
16:30 Kursslutt

Kontaktpersoner

Bistandsadvokater

Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget