Livestream: Prosess i skatte- og avgiftssaker

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. På dette kurset er målet å gjøre gode skatteadvokater og -rådgivere til like gode prosedyreadvokater.

Meld meg på

Tid

10. nov.

Påmeldingsfrist: 13. okt.

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 900 NOK

Andre: 3 550 NOK

Pris for abonnenter 0,-

SPESIALKURS

Hva lærer du?

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. Siktemålet med kurset er å gi skatte- og avgiftsjurister (advokater, rådgivere og ansatte i Skatteetaten) en bedre forståelse av hvordan sakene behandles i domstolene, herunder hvordan staten forbereder rettssakene, hvordan det kan oppleves å møte staten i retten, og hva som egentlig kan føre til at et skatte- eller avgiftsvedtak kjennes ugyldig. 

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, skattejurister, dommere som har saker og ev. skal prosedere skattesaker

Program /

Skriv ut
8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Hvordan forbereder staten skatte- og avgiftssaker for domstolene?

  • Hvordan samarbeider prosessfullmektig og klient ( skatteetaten)?Hvem er ansvarlig for hva?
  • Forankring av prosessstandpunkter mv., herunder betydningen av om saken reiser folkerettslige spørsmål
  • Hvordan stiller staten seg til anmodninger om foreleggelse for EFTA-domstolen?
  • Betydning om staten representeres av RA eller privatpraktiserende advokat?
  • Kort om rettssaksinstruksen
  • Hva skal til for at staten "kaster kortene"? Kort om fremgangsmåten ved forlik
  • Trender på rettssaksområdet (interessant statestikk mv.)
Underdirektør Camilla C. Lindeman,
Skatteetaten

Advokat Ole Kristian Rigland,
Regjeringsadvokaten

10:30 Pause
10:45 Statens opptreden i skatte- og avgiftssaker for domstolene - ris og ros fra skattytersiden Advokat Hugo Pedersen Matre,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Bergen

11:30 Pause for enkel bespisning
12:00 Hva kan gjøre et skattevedtak ugyldig?

  • Domstolene fatter ikke realitetsavgjørelser, og kan bare prøve gyldigheten av skattevedtaket. Et skattevedtak kan lide av en rekke "feil" uten å være ugyldig - hva kan påvirke gyldigheten?
  • Betydningen av feil i faktum, mangler i begrunnelsen og andre saksbehandlingsfeil, mangler i rettsanvendelsen.
Advokat Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

13:00 Kursslutt

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Å prosedere skattesaker for domstolene krever en kombinasjon av inngående skattefaglig kompetanse og en forståelse av hva som skal til for å overbevise og vinne frem i en rettssak. Siktemålet med kurset er å gi skatte- og avgiftsjurister (advokater, rådgivere og ansatte i Skatteetaten) en bedre forståelse av hvordan sakene behandles i domstolene, herunder hvordan staten forbereder rettssakene, hvordan det kan oppleves å møte staten i retten, og hva som egentlig kan føre til at et skatte- eller avgiftsvedtak kjennes ugyldig. 

Kontaktpersoner

Skatterett

"Det årlige skatterettskurset" i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettskurs" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og tilbys ca.annet hvert år. I tillegg tilbyr vi flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne fagansvarlig jurist Eric Roe, ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget