Livestream: Skatt og immaterielle eiendeler

Få et dypere innblikk i temaet, herunder aktivering av FoU, samt muligheter og fallgruver ved overføring av IP over landegrenser.

Meld meg på

Tid

28. okt.

Påmeldingsfrist: 27. okt.

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset vil fokusere på aktuelle tema knyttet til den skattemessige behandling av immaterielle eiendeler, herunder ulike typer kryptovaluta. Skattemyndighetene har stadig fokus på den skattemessige behandling av avgifter til utvikling av immaterielle eiendeler samt goodwill ved salg av virksomhet. Nye dommer på området gjennomgås. Ulike modeller for eierskap og utvikling og bruk av immaterielle eiendeler, særlig på tvers av landegrenser vil bli gjennomgått. Den internasjonale utviklingen på området har vært stor de siste par årene. OECDs BEPS regler for å bekjempe skatteunndragelse og overskuddsflytting vil kort bli omtalt med vekt på immaterielle eiendeler.

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater, revisorer, jurister i forvaltningen og andre som har interesse for fagtemaene.

Program /

Skriv ut
8:30 Gjør deg klar til livestream!
9:00 Imaterielle driftsmidler, herunder aktivering av FoU, varemerker, vedlikehold vs. påkostninger, krypto mv. Belyst ved konkrete saker for skattemyndighetene.

 • Innledning: Hva er imaterielle driftsmidler?
 • Regnskapsmessig behandling
 • Aktivering eller direkte fradragsrett skattemessig?
 • Eksempler: dataprogrammer, varemerker, webside
 • Utenlandsk kildeskatt på royalty betalinger til norsk IP eier: hvordan redusere kildeskatten?
 • Delingsøkonomien (eks Uber): hvilke spørsmål oppstår?
 • Like former for krypto valuta: hvilke spørsmål oppstår?
Advokat Gjert Melsom,
Ernst & Young Advokatfirma AS, Oslo

9:45 Pause
10:00 Foredraget fortsetter
11:00 Pause
11:15 Goodwill ved salg av virksomhet. Grensen mot arbeidsvederlag ("earn out") Advokat Nicolay Vold,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Advokatfullmektig Ellen Suzanne Lie,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

12:00 Lunsj
12:45 Internasjonale trender rundt beskatning av immaterielle eiendeler og modeller for eierskap, utvikling og bruk

 • Internasjonale trender rundt beskatning av immaterielle eiendeler
 • Digital service tax - beskatning av digitale tjenester
 • Modeller for utvikling av IP
 • Overføring og overdragelse av IP
 • Andre forhold knyttet til eierskap og utnyttelse av IP i konsern 
Advokat Rolf J. Saastad,
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

Advokat Wensing Pytterud Li,
Deloitte Advokatfirma AS, Oslo, Oslo

13:30 Pause
13:45 Foredraget fortsetter
14:45 Pause
15:00 Erfaringer og kommentarer fra Skattemyndighetene mht aktivering, internprising, pågående kontrollprosjekter, mv.

 • Fokus på TP og IP, og flytting av IP over landegrenser.

 

Underdirektør Erling Hopen Abrahamsen,
Skatteetaten. Innsats, storbedrifter, internprisingseksjonen

16:15 Kursslutt

Kontaktpersoner

Skatterett

"Det årlige skatterettskurset" i Sandefjord er blant de kursene som har lengst tradisjon i vår kursportefølje. Kurset avholdes også i Oslo og utformes i samarbeid med Advokatforeningens Skattelovutvalg. "EU/EØS skatterettskurs" i Brüssel ble første gang avholdt høsten 2014, og tilbys ca.annet hvert år. I tillegg tilbyr vi flere andre kurs hvert halvår med variasjon i fordypning og kurslengde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt gjerne fagansvarlig jurist Eric Roe, ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget