Masterclass – sakskostnader i forvaltningen

WEBINAR

På dette webinaret dykker vi ned i forvaltningslovens § 36. Når er det grunnlag for krav, hva omfatter kravet og hva bør du vite om fremgangsmåten ved fremsettelse av krav? Disse og andre praktisk viktige spørsmål blir besvart.

Meld meg på

Tid

16. mar.

Påmeldingsfrist: 13. mar.

Timer

4 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 2 500 NOK

Andre: 3 100 NOK

Pris for abonnenter 0,-

FORDYPNINGSKURS

Hva lærer du?

Forvaltningsloven § 36 gir rett til å kreve sakskostnader fra forvaltningen der en part vinner frem med å få endret et vedtak til sin gunst. Praktiseringen av bestemmelsen har voldt vansker på en rekke punkter. Bestemmelsens innhold er utpenslet i en omfattende praksis fra Sivilombudsmannen og Justisdepartementets lovavdeling samt spredte rettsavgjørelser. På kurset dykker vi dypere i kildene. Når er det grunnlag for krav, hva omfatter kravet og hva bør du vite om fremgangsmåten ved fremsettelse av krav? Disse og andre praktisk viktige spørsmål blir besvart. Forholdet til bestemmelser i særlovgivningen og alminnelige erstatningsrettslige regler gjennomgås også. Vi ser dessuten nærmere på forholdet til tilgrensende regelsett om sakskostnader, herunder tvistelovens bestemmelser. 

 Mot slutten av kurset er det satt av god tid til å stille spørsmål, som vil bli besvart av foredragsholderne.

Hvem passer kurset for?

Jurister i forvaltningen, advokater i offentlig og privat sektor og dommere.

Program

9:45 Gjør deg klar til webinar!
10:15 Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

11:00 Pause
11:15 Sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 fortsetter Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

12:00 Pause for lunsj
12:45 Forholdet til tilgrensende regelsett om sakskostnader, herunder tvistelovens regler Partner/Advokat (H), Jørgen Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

13:30 Pause
13:45 Utvalgte problemstillinger og spørsmål - panel Avdelingsdirektør, Arnulf Tverberg,
Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

Partner/Advokat (H), Jørgen Vangsnes,
Wikborg Rein Advokatfirma AS, Oslo

14:30 Kursslutt
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset avholdes på Zoom tirsdag 16. mars fra 10.15 til 14.30. Dagen før kurset vil du motta en e-post med pålogginginformasjon og lenke til kurset. Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smarttelefon. For medlemmer av Advokatforeningen, registreres etterutdanningstimer automatisk.

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Mai

Mars