Opphavsrett og personvern på nett - en praktisk innføring

Hvilke regler gjelder, og hva kan man gjøre når man for eksempel ønsker å bruke et bilde eller en tekst man har funnet på nettet?

Meld meg på

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 6. mai. 2020

Ajourført: 6. mai. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Når pressen publiserer stoff på nett, benytter den seg av ytringsfriheten. Det samme gjør andre som publiserer, kommuniserer og deler informasjon – på nett og i sosiale medier.
Med digitaliseringen har problemstillinger om opphavsrett, fotorett og personvern fått en ny og dels endret aktualitet - for flere.

Hvilke regler gjelder, og hva kan man gjøre når man for eksempel ønsker å bruke et bilde eller en tekst man har funnet på nettet? Når man vil klikke, dele, klippe og lime? Reglene er ikke enkelt tilgjengelige, hverken for advokater/jurister eller for den som publiserer. Man kan likevel komme langt med å forstå noen av de grunnleggende reglene på området. Dette kurset vil gi en oversikt over noen av disse reglene.

Både opphavsrett og personvern er spesialiserte rettsområder. Men i dag hvor vi alle har blitt publisister på nett, og hvor klienter også ytrer seg og publiserer på nett, er det nyttig å ha en oversikt over hovedpunktene innenfor denne jussen. 

____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Alle som har behov for en grunnleggende innføring i temaet

Leksjoner

Leksjon 1: Innledning

 • Opphavsrett
 • Rettskildene
 • Åndsverkene

Bruk av andres verk

 • Avtale eller lov
 • Avtale i sosiale medier
Advokat, Jon Wessel-Aas,
Advokatfirmaet Lund & Co DA, Oslo

Leksjon 2: Sitatrett og nyhetsrett
Leksjon 3: Lenking/embedding
Leksjon 4: Personvern

 • Personvern
 • Rettskildene
 • Overordnet om ytringsfrihet vs. personvern
Leksjon 5: Privatlivets fred og vern av personbilder

 • Straffeloven § 267
 • Åndsverksloven § 104
Leksjon 6: Ærekrenkelser

 • Skadeserstatningsloven § 3-6a
 • Avveiningen 
 • Gjelder også sosiale medier 
Leksjon 7: Avslutning

 • Noen særutfordringer med bilder i digitale medier
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på opptakstidspunkt 6. mai 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Når du er påmeldt kurset får du tilgang til kurset på "min side", på jus.no. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.  

Publisert: 6. mai. 2020

Ajourført: 6. mai. 2020