Opptak: Det årlige kurset i offentlige anskaffelser

Dette er årets kurs for deg som jobber med offentlige anskaffelser. På denne «årlige anskaffelsesdagen» fokuserer vi på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis.

Meld meg på

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Dette kurset har i mange år vært den faglige og sosiale arenaen for deg som arbeider med offentlige anskaffelser –  i 2021 har vi begrenset oss til en dag. Det er også begrenset hvor mange av dere som kan delta fysisk - det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Til gjengjeld er det mulig å følge foredragsholderne digitalt. De gir deg en oppdatering innenfor rettsområdet og en dypere innsikt i de temaer årets kurs har fokus på. Ny info per 8. mars: Kurset blir heldigitalt.

På denne årlige anskaffelsesdagen fokuserer vi på dybdeanalyser av enkelte særlig viktige problemstillinger knyttet til regelverket, og gir ellers som vanlig en oppdatering av det siste års retts- og KOFA-praksis. Samfunnsansvaret oppdragsgivere er forpliktet til å ta gjennom anskaffelsesprosessen har stadig blitt mer aktuelt, og kurset vil gjennomgå problemstillinger knyttet til miljøansvar og seriøsitetsbestemmelser. Vi ser også nærmere på de vesentlige endringene i samspillskontrakter og komplekse kontrakter og på normalisering og evaluering av poeng. Dagen avsluttes med et særlig oppdragsgiverperspektiv.

______  


PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Kurset er rettet mot advokater, offentlige oppdragsgivere og andre som arbeider med offentlige anskaffelser, og forutsetter grunnkunnskaper om rettsområdet.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Nytt fra lovgiver Seniorrådgiver Margret Gunnarsdottir,
Nærings- og fiskeridepartementet

Pause
Leksjon 2) Nye avgjørelser fra nasjonale domstoler og fra EU-domstolen Advokat Morten Goller,
Advokatfirmaet Wiersholm AS, Oslo

Pause
Leksjon 3) Nye avgjørelser fra KOFA Advokat Alf Amund Gulsvik,
Kluge Advokatfirma AS, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 4) Evaluering og normalisering av poeng Advokat Olav Endresen Haukeli,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Pause
Leksjon 5) Samfunnsansvar og seriøsitetsbestemmelser – handlingsrommet etter anskaffelsesreglene Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng,
KS Advokatene, Oslo

Kst. Seksjonssjef Anne Cathrine Jacobsen,
Digitaliseringsdirektoratet

Pause
Leksjon 6) Vesentlige endringer i samspillskontrakter og komplekse kontrakter Advokat Kristian Jåtog Trygstad,
Advokatfirmaet Mageli ANS - Oslo, Oslo

Pause
Leksjon 7) Tidspunktet for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav Advokat Rine Anette B. Simensen,
Statnett SF, Oslo

Takk for i dag

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 22. apr. 2021

Kontaktpersoner

Offentlige anskaffelser

Området har ikke et eget fagutvalg.

JUS arrangerer hver vår "Det årlige kurset i offentlige anskaffelser" hvor alle aktørene på fagområdet møtes. Vi har også innføringskurs i offentlige anskaffelser og e-kurs om temaer som er praktisk viktige for deg som arbeider med anskaffelser.

Vi motta gjerne innspill til temaer og foredragsholdere. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no eller mobil 92211266. 


Mer informasjon om fagutvalget