Opptak: Det årlige tingsrettskurset

Er du oppdatert på det siste innen tingsretten? I tillegg til en gjennomgang av rettspraksis og ny lovgivning, ser vi på flere aktuelle tema.

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 11. feb. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 300 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 400 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

I år ser vi nærmere på urbant jordskifte som virkemiddel ved eiendomstransformasjon, deling etter jordloven, de ulike ervervsgrunnlagene i tingsretten og forholdene mellom dem, og problematikken rundt eksisterende lovlig anlagte offentlige vann- og avløpsanlegg. Relevante og aktuelle temaer som du skal ha innsikt i når du arbeider innenfor dette fagområdet.

_______

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Les mer om det her.

Hvem passer kurset for?

Advokater, dommere, jurister, jordskiftere, grunnerhververe og andre som har behov for ajourføring av sine kunnskaper i tingsrett.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Oppdatering av rettspraksis Advokat Kristoffer Dons Brøndbo,
Advokatfirmaet Rekve, Pleym & Co da, Tromsø

Pause
Leksjon 2) Urbant jordskifte som rettslig virkemiddel ved eiendomstransformasjon: muligheter, begrensninger, rettsutvikling Professor dr. juris, Geir Stenseth,
Universitetet i Oslo

Pause
Leksjon 3) Endring i lover og forskrifter. Hva krever samtykke til deling etter jordlova § 12, og hva skjer når delingssamtykke ikke gis?

Endringer i lover, forskrifter mm
En kort introduksjon til årets fremstilling, hva som er vesentlig og hvor du kan finne det.

Hva krever samtykke til deling etter jordlova § 12, og hva skjer når delingssamtykke ikke gis?
Temaet vil gi en oversikt over hvilke avtaler som krever samtykke til deling etter jordlova og hvilke privatrettslige følger det kan få når samtykke ikke er innhentet eller ikke gis.

Fagdirektør Ingrid Aasen,
Landbruks- og matdepartementet

Pause for lunsj
Leksjon 4) Særlege rettsforhold – dei ulike ervervsgrunnlaga i tingsretten og tilhøvet mellom desse Dommer Borgar Høgetveit Berg,
Norges Høyesterett

Q&A's til foredraget
Pause
Leksjon 5) Vann- og avløp

Gjeldende abonnementsvilkår knyttet til eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg, samt bygging nær disse versus forslag til lovfesting i plan- og bygningsloven

Særlig om bestemmelsene om at abonnenten ved tilknytning til offentlig nett godtar eksisterende offentlige vann- og avløpsanlegg på abonnentens grunn, og reglene om 4 m grense for bygging nær offentlige vann- og avløpsanlegg, sett opp mot overvannsutvalgets forslag om å lovfeste dette i plan- og bygningsloven, og departementets foreløpige vurdering av dette.

Advokat Guttorm Jakobsen,
Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS, Oslo

Takk for i dag

Praktisk informasjon

 

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 11. feb. 2021

Kontaktpersoner

Tingsrett

JUS tilbyr "Det årlige tingsrettskurset" hver vinter. Kurset har faste poster som oppdatering av rettspraksis samt gjennomgang av endringer i lover, forskrifter med mer. Her behandles også aktuelle problemstillinger, som er viktige for deg som arbeider med tingsrett og tilliggende områder. Vi tilbyr også hvert år et innføringskurs i jordskifte.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post tol@jus.no eller mobil 92211266.


Mer informasjon om fagutvalget