Opptak: Forvaltningsrett - nyheter og ajourføring

Dette er årets kurs for deg som vil være oppdatert på ny lovgivning og rettspraksis! Vi behandler også enkelte aktuelle temaer mer i dybden.

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer

Fagområde

Ajourført: 15. feb. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 250 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

AJOURFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Som saksbehandler, rådgiver, utreder, advokat eller leder har du ikke bare behov for oppdateringer på dit spesielle fagfelt. Du trenger også å holde deg ajour med hva som har skjedd innen forvaltningsretten det siste året. Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du "kvalifiserer" din saksbehandling eller rådgivning på området. I år går vi dessuten i dybden på temaet «personopplysningslovens betydning for forvaltningsloven i praksis».

Hvem passer kurset for?

Alle jurister, advokater og dommere som jobber i eller for forvaltningen eller med forvaltningsrett.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream
Leksjon 1) Ajourføring- lovgivning og rettspraksis Advokat Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Pause
Leksjon 2) Ajourføring- lovgivning og rettspraksis fortsettelse Advokat Stephan L. Jervell,
Advokatfirmaet Wiersholm As, Oslo

Pause for lunsj
Leksjon 3) Sivilombudsmannens time - fra siste års praksis Sivilombudsmannen Hanne Harlem,
Sivilombudsmannen, Oslo

Pause
Leksjon 4) Personopplysningslovens og GDPRs betydning for forvaltningsretten

Personopplysningsloven, som inkorporerer EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett, stiller vidtgående krav til offentlige myndigheters behandling av personopplysninger. Enhver jurist som har med forvaltningen å gjøre, vil ha nytte av en innføring i hvilken betydning personopplysningsloven og GDPR har for forvaltningens behandling av personopplysninger, og hvordan lovgivningen om personopplysninger virker inn på og samspiller med tradisjonell forvaltningsrett. I tillegg til å gi en generell innføring vil kurset legge vekt på  den praktiske betydningen for forvaltningen av kravet til samtykke som behandlingsgrunnlag, behandling av taushetsbelagte opplysninger, deling av opplysninger og innsyn.

Advokat Anna Camilla Selman,
Oslo kommune - Kommuneadvokaten , Oslo

Pause
Leksjon 5) Foredraget fortsetter Fung. lovrådgiver Jon Lunde,
Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen

Oppsummering av kurset og takk for i dag

Praktisk informasjon

 

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 15. feb. 2021

Kontaktpersoner

Forvaltningsrett og statsrett

Dette fagområdet dekker svært bredt over hele den offentlige forvaltningen. I tillegg til et årlig ajourføringskurs i forvaltningsrett som avholdes i februar, arrangeres det hvert år en rekke kurs innen emner som offentleglova, forvaltningssanksjoner, personvern, kommunalrett og tilsyn. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mobil 944 30 546 eller mette@jus.no


Mer informasjon om fagutvalget