Opptak: Innføring i bygningsrett

Meld meg på

Timer

6 juridiske timer / 2 eiendomstimer

Fagområde

Ajourført: 12. mai. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK ekskl. mva.

Andre: 5 250 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av livestream-kurset våren 2021

Kurset er ment for deg som er nyansatt i kommuner og fylker, skal starte å jobbe med plan og byggesaker eller som jobber med fast eiendom og trenger et overblikk over dette rettsområdet. Foredragsholderne går gjennom  temaer som plan- og bygningslovens systematikk og inndeling, tiltak, søknadsplikt og unntak, søknadsprosessen, roller i byggesaken, materielle krav til tiltaket og ulovlighetoppfølging.

Det kreves ingen forkunnskaper om rettsområdet og det blir god mulighet for å stille spørsmål.

___

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement ut 2021. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Målgruppen er jurister og advokater som ønsker innføring i byggesaker med ingen eller lite forkunnskaper.

Leksjoner

Gjør deg klar til livestream!
Leksjon 1) "Plan- og bygningslovens systematikk og inndeling" samt "Tiltak, søknadsplikt og unntak"

 • Formål med loven
 • Hvor står hva?
 • Forskriftene
 • Arealplaner
Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Tiltak, søknadsplikt og unntak

 • Hvilke tiltak omfattes av byggesaksbestemmenselen?
 • Søknadsplikt
 • Søknadsplikt med krav om anvarlig foretak
 • Søknadsplikt som tiltakshaver selv er ansvarlig for
 • Unntak for søknadsplikt
Utredningsleder Knut Fredrik Rasmussen,
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Pause
Leksjon 2) Søknadsprosessen

 • Søknad, rammetillatelse og igangsettingstillatelse
 • Nabovarsling
 • Kommunens vurdering - "ytre og indre rammer"
 • Privatrettslige forhold 

 

Advokat Anders Evjenth,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Enkel lunsj
Leksjon 3) Roller i byggesaken - ansvarlig foretak

 • Tiltakshaver 
 • Ansvarlige foretak
 • Forholdet til entreprise

 

Advokat Anders Evjenth,
Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo

Pause
Leksjon 4) Materielle krav til tiltaket

 • Oppfyllelsen av krav i plan
 • Krav i plan- og bygningsloven
 • Krav i forskrift
 • Dispensasjon
Advokat Erik Greipsland,
Bing Hodneland Advokatselskap DA, Oslo

Pause med litt for blodsukkeret
Leksjon 5) Ulovlighetsoppfølging etter plan og bygningsloven

 • Tilsyn
 • Pålegg
 • Tvangsmulkt og forelegg
 • Overtredelsesgebyr
 • Straff 
Advokat Sofia Bjørck,
SANDS Advokatfirma DA, Oslo

Oppsummering og kursslutt

Foredragsholdere

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

 

Dette opptakets siste salgsdato er 31.12.2021.

Ajourført: 12. mai. 2021

Kontaktpersoner

Bygnings- og reguleringsrett

Hver høst arrangerer vi «Det årlig plan- og bygningsrettskurset» som holdes i Bergen eller en av de større byene i Norge. Vi tilbyr også innføringskurs i bygningsrett og planlegging etter plan- og bygningsloven og e-kurs i aktuelle temaer på dette rettsområdet. I tillegg legges det opp til temakurs som følger rettsutviklingen på fagområdet. JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 92211266.


Mer informasjon om fagutvalget