Opptak: Rekonstruksjon

Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? Velkommen til JUS-webinar om rekonstruksjon!

Timer

3 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 25. jul. 2021

Ajourført: 21. jan. 2021

Kursavgift

Medlemmer: 2 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 2 600 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

ANDRE JURIDISKE KURS

Hva lærer du?

Dette er et opptak av webinaret våren 2021.

 

Norsk «Chapter 11 light» - reglene, prosessen i praksis og erfaringer så langt

Rekonstruksjonsloven ble gitt som et verktøy for å redde ellers levedyktige selskaper som er rammet av koronakrisen og selskaper som sliter økonomisk av andre årsaker. Pr. midten av oktober er det åpnet i overkant av 10 rekonstruksjoner. Hvordan fungerer egentlig rekonstruksjonsprosessen og hva er erfaringene så langt? 

Erfarne rekonstruksjonsadvokater vil gjennomgå teori og praksis om forberedelser til, og gjennomføring av, en rekonstruksjon. Målet er å gi deg som advokat og/eller bankansatt forståelse av hvordan denne forhandlingsbaserte prosessen faktisk fungerer i praksis, slik at du kan gjøre verktøyet synlig og tilgjengelig for de selskapene som behøver det og utnytte det på en mest mulig optimal måte. 

Koronaviruset sprer seg på ny, oljeprisen fortsetter på lavt nivå, den forlengede permitteringsperioden på 52 uker vil utløpe om noen måneder, noen har tatt opp koronalån og fått utsatt skatter/avgifter og annen gjeld. I sum kan en tsunami av forpliktelser ramme enkelte selskaper litt lengre frem i tid på grunn av koronapandemien. Vil rekonstruksjonsloven bli brukt riktig og ofte nok, dvs. er kunnskapen om reglene og prosessen gode nok, til at disse og andre selskaper i målgruppen kan reddes? 

Alle rådgivere som jobber opp mot selskaper som kanskje er friske nå, men som kan få økonomiske utfordringer, bør kjenne godt til reglene om rekonstruksjon og hvordan en rekonstruksjon fungerer i praksis slik at selskapene kan nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i rekonstruksjonsprosessen.

___

PS! JUS tilbyr et digitalt abonnement hvor du får tilgang til markedets største portefølje av juridiske kurs. Her kan du lese mer om abonnementet. Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Selskapsrettsadvokater, bankansatte og insolvens-/restruktureringsadvokater.

Leksjoner

Gjør deg klar til webinar
Del I: Gjennomgang av regler, prosessen og erfaringer så langt

 

 

Advokat Stine Dalenhag Snertingdalen,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Advokat Jon Skjørshammer,
Kvale Advokatfirma DA, Oslo

Pause
Del II: Forberedelser til rekonstruksjon Advokat Nils Holger Koefoed,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Advokat Håvard Wiker,
Ro Sommernes Advokatfirma DA, Oslo

Kursslutt
Film fra webinaret. Del 1 fra begynnelsen. Del 2 starter fra ca. 1.32

Praktisk informasjon

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres. 

Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement.

Publisert: 25. jul. 2021

Ajourført: 21. jan. 2021

Kontaktpersoner

Konkurs

Det sentrale kurset på dette rettsområdet er det årlige konkursrettskurset, som arrangeres hver forsommer (juni). Dette kurset samler den norske konkursekspertise og er en av de virkelig store møteplassene til JUS. Livestream-kurset i 2020 samlet 270 jurister og advokater!
I tillegg arrangeres jevnlig kurs som hører inn under dette fagområde.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Janne Haraldsen på tlf 924 44 807 eller epost jh@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget