Personvern i praksis

Her får du en oversikt over personvernreglene, og praktiske råd og tips til hvordan virksomheter kan sikre etterlevelse av disse. Kurset er fra 2020.

Meld meg på

Timer

5 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 1. mai. 2020

Ajourført: 1. mai. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 3 100 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 700 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Dette kurset er like relevant for deltakere som har deltatt på tidligere kurs. Det er et intensivt og praktisk rettet kurs, hvor du får konkret veiledning i metoder og tilnærming til håndtering av de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Vi har et særlig fokus på hvilke tiltak som må på plass for å sikre etterlevelse av EUs personvernforordning som ble gjennomført i norsk rett 20. juli 2018. Praktiske problemstillinger blir belyst med foreliggende veiledninger og den nyeste domstols- og tilsynspraksis.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

 

Hvem passer kurset for?

Alle advokater og jurister som jobber med personvern, og som ønsker konkret veiledning i de vanligste problemstillingene på personvernområdet. Kurset er også relevant for ikke-jurister som jobber daglig med GDPR.

Leksjoner

Leksjon 1 - Innledning

 • Bakgrunnen for EUs personvernforordning
 • Oversikt over regelverket
 • Sentrale begreper
 • Geografisk virkeområde
Advokat, Thomas Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Advokatfullmektig, Marit Stubø,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Advokat, Malin Tønseth,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Advokatfullmektig, Torunn Hellvik Olsen,
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Oslo, Oslo

Leksjon 2 - Personvernprinsippene
Leksjon 3 - Tilsyn, klage og sanksjoner

 • Datatilsynenes roller og oppgaver
 • Overtredelsesgebyr
 • Ledende tilsynsmyndighet
 • Personvernrådet
Leksjon 4 - Roller og ansvar

 • Oversikt roller
 • Felles behandlingsansvar
 • Eksempel på avtale mellom behandlingsansvarlige
Leksjon 5 - Behandlingsformål

 • Krav til angivelse av behandlingsformål
 • "Forbud" mot nye uforenlige formål
Leksjon 6 - Grunnlag for å behandle personopplysninger

 • Krav om rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag)
 • Nærmere om supplerende rettsgrunnlag
 • Særlige kategorier av personopplysninger
 • Opplysninger om straffedommer og lovovertredelser
Leksjon 7 - Utvalgte behandlingsgrunnlag og typetilfeller

 • Nærmere om utvalgte behandlingsgrunnlag
 • Arbeidsgivere
 • Leverandører av kommersielle tjenester
 • Offentlige myndigheter
Leksjon 8 - Etablering av tiltak for å sikre og dokumentere etterlevelse

 • Overordnede hensyn
 • Viktige avklaringer
 • Krav til tiltak for behandlingsansvarlig
 • Krav til tiltak for databehandler
Leksjon 9 - Personverndokumentasjon

 • Dokumentasjonskrav
 • Elementer i personverndokumentasjonen
 • Oversikt over behandlingen (protokoll)
 • Praktisk arbeid med dokumentasjon og behandlingsprotokoll
Leksjon 10 - Personvernkonsekvensutredning (DPIA)

 • Hva er en DPIA?
 • Når er det plikt til å gjøre DPIA?
 • Minimumskrav til en DPIA
 • Praktisk gjennomføring av en DPIA
 • Forhåndsdrøftinger med Datatilsynet
Leksjon 11 - Innebygd personvern
Leksjon 12 - Personvernombud

 • Når kreves personvernombud
 • Oppgaver for personvernombudet
Leksjon 13 - Krav til informasjonssikkerhet

 • Oversikt krav til informasjonssikkerhet
 • Kort om gjennomføring av risikovurdering
Leksjon 14 - Brudd på personopplysningssikkerheten

 • Håndtering av brudd på personopplysningssikkerheten
 • Meldeplikt til Datatilsynet
 • Meldeplikt til de registrerte
Leksjon 15 - Informasjon og innsyn

 • Rett til informasjon
 • Innsyn
 • Unntak fra informasjon og innsyn
Leksjon 16 - Retting og sletting

 • Retting
 • Rett og plikt til å slette
 • Unntak fra sletteplikt
 • Sletting i praksis
Leksjon 17 - Andre rettigheter

 • Dataportabilitet
 • Rett til å motsette seg behandling
 • Automatiserte avgjørelser
Leksjon 18 - Saksbehandlingsregler
Leksjon 19 - Outsourcing og skytjenester

 • Introduksjon
 • Valg av leverandør
 • Krav til databehandleravtale
 • Særlige utfordringer ved skytjenester
Leksjon 20 - Overføring av personopplysninger

 • Hovedregler for overføring ut av EØS
 • Oversikt overføringsgrunnlag
 • Godkjente land
 • Privacy Shield
 • EU standardavtaler
 • Bindende konsernregler
 • Unntak for særlige situasjoner
 • Nye overføringsgrunnlag i forordningen
Leksjon 21 - Personvern i arbeidslivet

 • Arbeidsliv og personvern
 • Behandling av personopplysninger ved rekruttering og ansettelse
 • Behandling av personopplysninger under arbeidsforholdet
 • Innføring av kontrolltiltak
Leksjon 22 - Arbeidsgivers innsyn i e-postkasse mv.

 • Innsyn i arbeidstakers e-post og filer mv.
 • Avvikling og sletting av e-post mv. ved arbeidsforholdet opphør
 • Retningslinjer og sjekkliste
Leksjon 23 - Markedsføring og personvern

 • Hva er markedsføring?
 • Direkte markedsføring
 • Rettslig grunnlag etter personvernreglene
Leksjon 24 - Bruk av informasjonskapsler/cookies

 • Cookie-paragrafen i ekomloven
 • Forslag til ny ePrivacy Regulation 
Skriv ut hele programmet

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 2. april 2020.
Gå til www.jus.no/login for å se kurset.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 1. mai. 2020

Ajourført: 1. mai. 2020

Personvern

JUS arrangerer "Det årlige personverkurset" som samler alle de forskjellige aktørene som arbeider innen dette fagområdet. Vi holder også regelmessig innføringskurs, temakurs og fordypningskurs innen dette voksende rettsområdet, både i form av tilstedeværelseskurs og som e-kurs.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Gulsum Koc på e-post gk@jus.no eller telefon 93835018 

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

September