Praktisk regelteknikk

- Hvordan forfatte lover, forskrifter eller retningslinjer

Regelteknikk

«Regelteknikk» – eller «Praktisk regelteknikk» – har ikke noe fagutvalg, men holdes fast av førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum fra Universitetet i Oslo med supplement fra foredragsholder avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justis- og beredskapsdepartementet. Kursene er svært godt evaluert. Antall deltakere er begrenset til 30, og det er rom for dialog selv om undervisningen er relativt intensiv. Det avholdes 1-2 kurs i semesteret med tittel «Praktisk regelteknikk». Disse kursene går over to dager. Det er tilknyttet en nettside www.regelteknikk.no med eget passord.

Vi arrangerer også «Regelteknikk – gjennomføring av EU/EØS forordninger og direktiver» 1-2 ganger per semester. Dette kurset arrangeres i tilknytning til et av de øvrige, men med separat påmelding.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard, mette@jus.no. 

 


Mer informasjon om fagutvalget

Andre aktuelle kurs