Profesjonell forhandling – den gode forhandler

For å lykkes i forhandlinger må du bygge din strategi på riktige ambisjoner, forståelse av interesser og evne til å utvikle løsningsmuligheter. Dette kurset viser deg hvordan du gjør dette. Delta digitalt!

Meld meg på

Tid

23. – 24. sep.

Påmeldingsfrist: 20. sep.

Timer

14 juridiske timer

Fagområde

Kursavgift

Medlemmer: 7 900 NOK

Andre: 9 300 NOK

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Vi er alle forhandlere, men bare få av oss er virkelig gode. Forskningen viser at det er stor variasjon i forhandlingsresultater. De aller fleste kan forbedre seg. Mye står på spill. Mislykkes du, kan det bety tapte kontrakter, ulønnsomme prosjekter og brutte relasjoner. Lykkes du, kan du skape vekst og resultater samtidig som du vinner venner og styrker relasjoner. 

Dette kurset er det første og mest grunnleggende i en rekke kurs som tilsammen gir deg en god plattform for å utvikle deg som profesjonell forhandler. Kurset kan stå alene eller suppleres med de øvrige kursene under paraplyen «Profesjonell forhandling»: «Forhandlinger med flere parter» og «Vanskelige forhandlinger».

Ved å delta på dette kurset (læringsmål) vil du: 

  • Tilegne deg et systematisk begrepsapparat for å forstå forhandlinger 
  • Lære hvordan du setter konkrete mål og gjennomfører forhandlinger som fordeler verdier 
  • Lære hvordan du utvider mulighetsrommet og skape løsninger som skaper verdier 
  • Få forståelse for noen sentrale egenskaper som preger gode forhandlere og hva du selv kan gjøre for å tilegne deg dem.

Boken «Smarte forhandlinger» av Sverre Blandhol er inkludert i kurset. Boken er meget godt egnet for alle som forhandler privat eller profesjonelt, og som fagbok på høyskole- eller universitetsnivå.

Det er begrenset antall deltakere, og kurset legges opp heldigitalt i webinarform. På denne måten har du anledning til å interagere med forelser, andre deltakere, stille spørsmål eller komme med kommentarer under kurset.

 

Kursleder og den faglige «røde tråden» på alle kursene i profesjonell forhandling er Sverre Blandhol. På enkelte av kursene kan han trekke inn andre i forbindelse med temaer, gruppearbeid, fasilitering av øvelser mv.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset egner seg for alle som forhandler som del av sine arbeidsoppgaver, enten de har mye eller lite erfaring, og som ønsker å utvikle seg som forhandler. Advokater, jurister, ledere, ansatte med innkjøps- eller salgs-ansvar, HR-medarbeidere og tillitsvalgte, samt alle som ellers forhandler, vil ha nytte av kurset.

Program

8:30 Gjør deg klar til kurs.
9:00 Kurset starter

Emner som gjennomgås: 

  • Hvorfor trenger vi forhandlingskompetanse?
  • Forhandlingsprosessen   
  • Ambisjonsnivåets betydning 
  • Gjennomføring av interesseanalyse 
  • Utvikling av løsningsmuligheter 
  • Nøkkelen til suksess: hva kjennetegner den gode forhandler? 

Arbeidsform: 

Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum. 

Professor, Sverre Blandhol,
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, Oslo

10:15 Pause
10:30 Kurset fortsetter
11:45 Pause for lunsj
12:30 Kurset fortsetter
14:15 Pause
14:30 Kurset fortsetter frem til avslutning kl. 16.00
8:30 Gjør deg klar til kurs.
9:00 Kurs dag 2

Vi fortsetter der vi slapp på dag 1.

10:15 Pause
10:30 Kurset fortsetter
11:45 Pause for lunsj
12:30 Kurset fortsetter
14:15 Pause
14:30 Kurset fortsetter frem til kursslutt kl. 16.00
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Forhandlinger

Innen området «Forhandling» tilbyr JUS kursrekken "Profesjonell forhandling"som består av et grunnkurs og to påbygningskurs. Vi har også kurs i forliksforhandlinger og kontraktsrisiko. Hver sommer (juni) arrangerer JUS forhandlingskurs på Harvard-campus, med lærerkrefter fra Harvard Law School. Meklingsutdanningen som JUS holder hver høst finner du under området "Alternativ tvisteløsning". Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på tol@jus.no.

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

Oktober

November