Sentrale arbeidsrettslige emner

Ønsker du en god oversikt og forståelse over arbeidsretten? På dette kurset får du en gjennomgang av sentrale temaer, fra noen av de beste på området.

Meld meg på

Tid

13. okt.

Påmeldingsfrist: 15. sep.

Fortsatt ledige plasser

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Sted

Konferansesenteret Høyres Hus, Stortingsgata 20, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 150 NOK

Andre: 5 250 NOK

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Kurset gir en innføring i sentrale og praktiske emner i den individuelle arbeidsretten. Formålet er at kurset skal gi deltakerne oversikt over og forståelse for arbeidsretten. Kurset behandler arbeidsgiver og arbeidstakerbegrepet som er grunnleggende å forstå. Videre er det fokus på arbeidsavtalen og ulike tilknytningsformer i arbeidslivet, arbeidsgiversstyringsrett og endring i arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og stillingsvernreglene (opphør av arbeidsforhold).  Ulike virkninger for ansettelseforholdet ved virksomhetsoverdragelse behandles også. 

Dersom du heller ønsker å delta digitalt, via direktestrømming, kan påmelding gjøres her

Hvem passer kurset for?

Advokater, arbeidsrettsjurister og andre som arbeider med eller ønsker å arbeide med arbeidsrett. Kurset er relevant også som en faglig ajourføring på de sentrale emnene som behandles.

Program /

Skriv ut
8:30 Registrering og velkomstkaffe
9:00 Kurset vil behandle følgende emner:

  • Arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepene
  • Vern mot diskriminering
  • Ansettelse og innleie. Ulike tilknytningsformer i arbeidslivet. (midlertidig ansettelse, innleie, innleie/entreprise mv). 
  • Ansettelsesavtalen
  • Arbeidsgiversstyringsrett. Endring av arbeidsoppgaver og ansvarsområder i kraft av arbeidsgivers styringsrett
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Opphør av arbeidsforhold. Oppsigelsesgrunner. Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold. Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold. Saksbehandling ved beslutning om oppsigelse. Tvistebehandling. Virkning av u-/lovlig opphør.
Advokat Tron Dalheim,
Advokatfirmaet Thommessen AS, Oslo

Professor Marianne Jenum Hotvedt,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leder Tron L. Sundet,
Arbeidsretten

11:30 Lunsj
12:30 Foredraget fortsetter
16:30 Kursslutt

Kontaktpersoner

Arbeidsrett

JUS gjennomfører 4-6 kurs innenfor dette fagområdet hvert år. Størst er de årlige kursene i arbeidsrett som går hver vinter og vår. Vi tilbyr også et fast kurs i EU/EØS-basert arbeidsrett, i Brussel.
Dersomdu har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg, kontakt prosjektleder Eric Jonson Roe på ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget