Sentrale emner i kontraktsrett

Kurset er et «must» for deg som vil ha et godt grunnlag for å ta stilling til ulike kontraktsrettslige spørsmål, og ønsker å jobbe mer med avtaler og kontrakter. Se kurset når og hvor det passer for deg. 

Meld meg på

Timer

7 juridiske timer

Fagområde

Publisert: 26. mar. 2020

Kursavgift

Medlemmer: 3 400 NOK ekskl. mva.

Andre: 3 900 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en grundig gjennomgang av de mest sentrale reglene i kontraktsretten. Kontrakter og avtaler er noe alle jurister får bruk for i sitt arbeide, og det er viktig å ha god kunnskap og forståelse når man skal avgjøre ulike kontraktsrettslige spørsmål. Kurset begynner med å se på de grunnleggende kontraktsrettslige prinsippene, tolking av avtaler, lovgrunnlaget for avtaler og betydning av prinsippene når vi tar stilling til uregulerte spørsmål. Videre ser vi på utforming av kontrakter og forholdet til bakgrunnsretten, kontraktsbrudd og hvilke krav som kan gjøres gjeldende og tilslutt partenes adgang til selv å regulere rettsvirkningene av kontraktsbrudd.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Advokater og jurister som arbeider med, eller ønsker å arbeide med avtaler og kontrakter, og som ønsker å få et bredere faglig fundament innen emneområdet kontrakts- og avtalerett.

Leksjoner

Del 1 - Kontraktsrettslige prinsipper; kontraktsutforming og bakgrunnsrett Advokat Erlend Haaskjold,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Leksjon 1: Prinsippet om avtalefrihet (I)

 • Hva prinsippet innebærer
 • Avtalefrihetsprinsippets tre sider
 • Prinsippets konsekvenser for rettsanvenderen
Leksjon 2: Prinsippet om avtalefrihet (II)

 • Avtalefrihetens grenser
 • Lovfestede grenser 
Leksjon 3: Prinsippet om avtalefrihet (III)

 • Ærbarhetsstandarden som grense
 • Urimelighetsstandarden som grense
 • Lojalitetsstandarden som grense
Leksjon 4: Prinsippet om at avtaler skal holdes
Leksjon 5: Prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold
Del 2 - Det kontraktsrettslige landskapet - de kontraktsrettslige hovedtemaene Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 6: Det kontraktsrettslige landskapet

De kontraktsrettslige hovedtemaene

 

Leksjon 7: Det kontraktsrettslige landskapet - forholdet til avtaleretten
Leksjon 8: Kontrakter som reguleringsverktøy
Del 3 - Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner Førsteamanuensis Herman Bruserud,
Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Leksjon 9: Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner (I)

Misligholdsbegrepet

Leksjon 10: Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner (II)

 • «Leveringen» som (koblings)begrep
 • Risikoens overgang – normalt «leveringen»
 • Når går risikoen over?
Leksjon 11: Kontraktsbrudd og kontraktsbruddssanksjoner (III)

 • Overordnet om forholdet mellom forsinkelse og mangel på selgersiden
 • Misligholdssanksjoner som får anvendelse både ved forsinkelse og mangel – tilbakeholdsrett
Leksjon 12: Sanksjonskatalogen

 • Sanksjonskatalogen
 • Ansvarsgrunnlag - generelt
Leksjon 13: Ansvarsgrunnlag – oversikt

 • Forpliktelsestyper
 • forholdet mellom ulike typer ansvarsgrunnlag
 • Utgangspunktet for erstatningsutmålingen
 • Begrensninger i erstatningsansvaret
Leksjon 14: Sanksjonskatalogen fortsetter

 • Oppsummerende om forholdet mellom misligholdssanksjoner – forsinkelse
 • Realdebitors misligholdssanksjoner ved realkreditors mislighold
Del 4 - Avtalte sanksjoner ved kontraktsbrudd

 • Oversikt over tema
 • Innledende bemerkninger
 • Utvidet retteplikt
Advokat Erlend Haaskjold,
Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo

Leksjon 15: Oversikt over tema

 • Innledende bemerkninger
 • Utvidet retteplikt
Leksjon 16: Ansvarsfraskrivelser

 • Ansvarsfraskrivelser
 • Ansvarsskjerpelser
Leksjon 17: Konvensjonalbot og dagmulkt

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på innspillingstidspunktet, 26. mars 2020.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger, og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. 
For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. 
Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato. 

Publisert: 26. mar. 2020

Kontaktpersoner

Kontraktsrett

JUS har flere fagtilbud innenfor kontraktsrett. Vi avholder et årlig kurs i oktober/november hvert år; innføringskurs i kontrakter ved behov; mindre temakurs når det er aktuelt. Det årlige kurset har faste poster som gjennomgang av rettspraksis og nyheter i rettsutviklingen, samt aktuelle og interessante temaer for deg som arbeider med kontrakter.

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Eric Roe  på mobil 901 04 650 eller ejr@jus.no.


Mer informasjon om fagutvalget