Stemmebruk

Som jurist eller advokat har du ordet i ulike sammenhenger. I forhandlinger, kan stemmebruk avgjøre om det du sier, fremstår med tyngde og troverdighet. Hva skjer med stemmen din når du er ukomfortabel, nervøs eller stresset? Hva skjer med stemmen når du blir påvirket av situasjoner eller ikke er bevisst? Her får du en teoretisk og praktisk introduksjon til stemmebruk og stemmetrening!

Meld meg på

Tid

30. nov.

Påmeldingsfrist: 23. aug.

Fortsatt ledige plasser

Timer

5 ikke-juridiske timer

Fagområde

Sted

JUS Lab, Kristian Augusts gate 7B, OSLO

Kursavgift

Medlemmer: 4 050 NOK

Andre: 5 050 NOK

SPESIALKURS

Hva lærer du?

I dette kurset får du en introduksjon til stemmebruk og stemmetrening. Fokuset vil være på autoritet, overbevisning og gjennomslagskraft i stemmen. Ved å trene frem din naturlige stemme, og snakke med tydeligere kraft, klang og bedre diksjon, kan du spare energi og samtidig gjøre en bedre jobb for den klienten du representerer. Å mestre egen stemme gjør deg trygg og troverdig. 

Når du skal understreke et poeng, så er måten du bruker stemmen din på helt avgjørende for om ord og innhold formidles med kraft og tyngde. Ved å bruke stemmen på en god og naturlig måte, kan du virke trygg og tillitvekkende når du snakker. En skjærende, skingrende, høyfrekvent stemme har vanskeligere for å selge inn budskapet sitt. Stemmen er noe vi kan endre og ta kontroll på, og ved hjelp av stemmeteknikk kan vi ta kontroll på nervøsitet og sørge for at vi høres sikker ut, selv om vi ikke nødvendigvis føler oss slik på innsiden.

Hvorfor er det slik at to mennesker kan si det samme, men bare én av dere blir hørt? Stemmebruk handler ikke bare om å bli hørt, men også om å bli oppfattet slik som du ønsker å bli oppfattet. God pusteteknikk påvirker både kraften og klangen i stemmen din, og vil således kunne skape en stemme med autoritet.

Kurset starter med en innledende bolk med felles instruksjon i øvelser. Deretter går dere i grupper, hvor hensikten er å veilede hverandre og mengdetrene på god taleteknikk. Stemmecoachen går rundt og veileder. Fokus vil være på å integrere god talepust som en ny vane, og komme godt i gang med eget stemmearbeid. Trening gjør mester og repetisjon er nøkkelen til suksess, men vi vet av erfaring at øvelsene ofte «koker bort» fordi man ikke får satt av nok tid til å trene. Denne første øvingen er aller viktigst fordi den sikrer at du gjør øvelsene riktig, og at du opplever effekt av øvelsene. 

Overføring til spontantale og det å hente frem den gode stemmen når det virkelig gjelder, er den vanskeligste delen. Ved å lære teknikker og å trene under kyndig veiledning, blir du mere motivert og «tvunget» til å investere litt ekstra tid, og dermed ha bedre forutsetning for å integrere god stemmebruk i egen tale. 

Kurset inkluderer en individuell time etter avtale med stemmecoachen hvor fokus er på de konkrete behovene du måtte ha for instruksjon og trening.

(Kurset flyttes fra 21. september til 30. november)

«Jeg synes kurset var svært lærerikt, godt forankret i en dyktig og kompetent kursholder. Flott at vi gjorde mange øvelser og at vi fikk beholde kursmateriell for praktisering på egenhånd.»
Tidligere deltaker

Hvem passer kurset for?

Alle som ønsker å bli mer bevisst sitt eget stemmebruk, og hvilken effekt det gir å bruke sin egen stemme på en god og naturlig måte.

Program

9:30 Lett frokost og registrering
10:00 Introduksjon og instruksjon av stemmeøvelser

  • Erfaringsutveksling og refleksjon om utfordringer
  • Om kropp, pust, stemme, klang og diksjon
  • Fellesøvelser
Nina Helleland,


11:30 Pause
11:45 Gruppetrening

Fokus i gruppetrening første økt: 

  • Stemmeøvelser (endring av vane)
  • Overføring til stemmebruk 

Høytlesning - ta med egne tekster som dere ønsker å trene på.

12:30 Pause med lett bevertning
13:15 Gruppetrening fortsetter
14:15 Pause
14:30 Oppsummering og "hva tar vi med oss hjem"
15:15 Slutt for dagen
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Kommunikasjon

Kommunikasjon er viktig for jurister og advokater. JUS tilbyr regelmessig kurs i stemmebruk som er viktig for deg som prosederer, forhandler eller formidler.

Vi har også kurs i argumentasjon og prosedyreteknikk, se under området "Sivilprosess".

JUS jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt utdanningssjef Torill Løebekken på e-post: tol@jus.no eller mobil 922 112 66.

Mer informasjon om fagutvalget