Tale eller tie?

Dette kurset handler om plikten til å søke og avverge alvorlige straffbare handlinger, eller varsle barnevernet når barn har det vanskelig.

Meld meg på

Timer

1 juridisk time

Fagområde

Publisert: 24. jan. 2019

Ajourført: 24. jan. 2019

Kursavgift

Medlemmer: 900 NOK ekskl. mva.

Andre: 1 450 NOK ekskl. mva.

Pris for abonnenter 0,-

INNFØRINGSKURS

Hva lærer du?

Her får du en oversikt over viktige og vanskelige regler, som er praktisk viktige i hverdagen. Bli bedre rustet til å løse spørsmål du selv står i, eller til å gi andre råd når de kommer og søker hjelp fra deg. Vi gjennomgår blant annet når regler om taushetsplikt må vike for rett og plikt til å varsle om alvorlige forestående lovbrudd, om uskyldige er tiltalt eller dømt, og om barnevernet bør undersøke om et barn er utsatt for omsorgssvikt.

_____

PS! JUS tilbyr nå et digitalt abonnement. Her får du tilgang til markedets største digitale portefølje av juridiske kurs. Som en del av dette abonnementet får du også tilgang til to livestreamkurs (årlige oppdateringskurs eller andre kurs som tilbys via livestream). Her kan du lese mer om abonnementet.

Hvem passer kurset for?

Yrkesutøvere med taushetsplikt, advokater og andre jurister som bistår i spørsmål om grensen mellom taushetsplikt og avvergingsplikt, påtalejurister og dommere

Leksjoner

Leksjon 1: Oversikt over tema Professor, ph.d, Morten Holmboe,
Politihøgskolen (PHS), Oslo

Leksjon 2:

  • Innledning
  • Hensyn 
  • Hovedspørsmål
  • Rett står mot rett
Leksjon 3: Plikt til å søke å hindre alvorlig personskade (hjelpeplikten)
Leksjon 4: Plikt til å søke å avverge straffbar handling (hovedtrekk)
Leksjon 5: Avvergingsplikt etter straffeloven § 196
Leksjon 6: Plikt til å søke å avverge kjønnslemlestelse
Leksjon 7: Plikt til å opplyse om uriktig tiltale eller domfellelse
Leksjon 8: Varsling til barnevernet
Leksjon 9: Oppsummering
Skriv ut hele programmet

Foredragsholderne

Praktisk informasjon

Kurset er ajour med rettstilstanden på det angitte utgivelsestidspunktet 24. januar 2019.

Du kan ta kurset på PC/Mac, nettbrett eller smart-telefon. Du kan se kurset flere ganger og selv bestemme hvor stor del du ønsker å se av gangen. For å få godkjent etterutdanningstimer må hele kurset gjennomføres og kontrollspørsmålene besvares. Kurset er tilgjengelig i 180 dager fra kjøpsdato eller så lenge du har aktivt abonnement. 

 

Publisert: 24. jan. 2019

Ajourført: 24. jan. 2019

Barnerett

JUS holder årlige årlige oppdateringskurs innen barnerettslige og barnevernrettslige temaer. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle kursporteføljen. Dersom du har innspill til temaer eller foredragsholdere hører vi gjerne fra deg. Kontakt fagansvarlig jurist Mette Bisgaard på mette@jus.no

Mer informasjon om fagutvalget

Flere aktuelle kurs

November